Fem av 23 røykvarslerne har en så alvorlig feil at de kan medføre fare for liv, helse og sikkerhet. Etter det direktoratet er kjent med, omsettes alle disse røykvarslerne på det norske markedet.

Krever tilbaketrekking av fem røykvarslere

Direktoratet for byggkvalitet ber produsenter og leverandører av disse røykvarslerne om å tilbakekalle produktene og stanse omsetningen.

Forbrukerne bør sjekke hvilken røykvarsler de har i hjemmet og sørge for å få byttet varslerne som ikke tilfredsstiller kravene, hos utsalgsstedet.

Direktoratet for byggkvalitet ber om at disse fem røykvarslerne tilbakekalles fra markedet:

MERKE MODELL   SERTIFIKATNUMMER
Biltema 21-803
(DSB 235-0225)
Røykvarsler Biltema 1134-CPR-028
No Flame 83198 (KD-101-LD)  Røykvarsler No Flame 1134-CPD-059
Snapalarm SA 109 Røykvarsler Snapalarm 0086-CPD-20321
Proove EL1316/EL1317/JB-S01 Røykvarsler Proove 0086-CPR-550646
Powerfern PF 810AC-5 Røykvarsler Powerfern

Kilde. Direktoratet for byggkvalitet