Foretaksregisteret har hatt nok å gjøre etter at aksjeselskapene fikk muligheten til å velge bort revisjon av regnskapet: Over 200 fravalg ble registrert de to ukene etter åpningsdagen 16. mai, allerede første dagen var syv selskaper på pletten. Og økningen fortsatte i juni: Over 960 selskaper benyttet da muligheten til å velge bort revisor, og siste mandagen i juni ble det alene registrert over 200 fravalg. Totalt har nesten 2 000 AS valgt bort revisjon, ifølge Finansavisen.

- Dette er bare begynnelsen, men tallene viser at muligheten for fravalg er et kjærkomment tiltak for norske småbedrifter, sier direktør Petter H. Brubakk i NHO, som har arbeidet mye med å overbevise myndighetene om nettopp det.

- For mange selskaper ble det knapt med tid til å ordne dette i generalforsamlingene før halvårsskiftet, men dette kan de få gjort i tiden fremover, sier han. Revisjonsreformen trådte nemlig ikke i kraft før 1. mai, to måneder før fristen for å holde generalforsamling.

Ved revisjonen av statsbudsjettet antok Regjeringen at det i annet halvår vil komme hele 50 000 meldinger til Foretaksregisteret som følge av revisjonsreformen.

Reformen går ut på at aksjeselskaper med omsetning lavere enn fem millioner kroner på bestemte vilkår kan slippe å la regnskapene bli revidert. Rundt 100 000 aksjeselskaper kan benytte denne muligheten, som NHO kalte ”tidenes forenklingstiltak” da det ble lansert i desember 2010.

Kilde: NHO