For å få til dette skal SIVA Eiendom Holding AS samarbeide med Enova. Målsettingen er å få til mer effektiv energibruk samt økt bruk av fornybare energikilder. I avtalen beskrives felles interesser og ikke minst aktuelle samarbeidsområder.

- Vi skal motivere leietakerne våre til å redusere energiforbruket med 20 prosent og i tillegg har vi som målsetting at nye bygg skal tilfredsstille energiklase B, opplyser energirådgiver i SIVA, Hans Olav Ness til www.vvs-forum.no.

Arbeidet med å kartlegge eksisterende bygningsmasse med hensyn til mulige tiltak, i tilknytning til dette ønsker man å etablere Energiovervåkingssystem i byggene.

- Avtalen med Enova vil styrke vår måloppnåelse og derigjennom redusere energiforbruket til våre leietakere, påpeker Hans Olav Ness.

SIVA Eiendom har en total bygningsmasse på 650 000 kvadratmeter, så det ligger en betydelig innsparingsmulighet. Det anslås at innsparingspotensialet knyttet til energi ligger på minimum 12 millioner kroner.

- Vi vil satse på aktiv energioppfølging for å redusere leietakernes kostnader, understreker administrerende direktør i SIVA Holding Eiendom AS, Espen Susegg.