Forsikringsutbetalingene etter vannskader i hus, hytter og næringsbygg var på 2,75 milliarder kroner i de første ni månedene i 2011. Året før var utbetalingene på 3,4 milliarder kroner for samme periode, viser statistikk fra Finansnæringens Fellesorganisasjon, FNO.

– I 2010 var det sprengkulde i store deler av landet og mange sprukne vannrør. Litt mildere vær i 2011 førte til en nedgang i vannskadene, sier Baard Aas i rørleggerbedriften Varme & Bad Lunder & Aas as.

Han har også inntrykk av at folk er blitt flinkere til å forebygge vannskader, både ved å stenge stoppekraner når de reiser bort og ved å holde varmen oppe i rom med vannrør. Likevel går det ofte galt.

– Vi tar mange oppdrag for forsikringsbransjen, og vi ser at folk ofte glemmer å stenge lufteventiler som står foran rør, og at det fører til en del frosne vannrør.

Aas mener det er en god idé å ha en gradestokk i kjeller og rom med vannrør, slik at det er enklere å overvåke temperaturen.

Stort problem
Til tross for nedgang i fjor, var det dobbelt så mange frostsprengte rør i private boliger og hytter i 2011 som i 2009.

Ifølge FNO har flere av enkeltutbetalingene etter frostskader nærmet seg en million kroner. Årsaken er store følgeskader etter at vannrør ryker.

– Når det først går galt, er det ikke uvanlig at vann trenger gjennom flere rom i flere etasjer. Forsikringsselskapene er blitt mer opptatt av at folk har et ansvar for å forebygge slike skader, sier Baard Aas i Varme & Bad.

Dersom man opptrer grovt uaktsomt kan man risikere å måtte betale kostbare følgeskader selv.

Trenger vedlikehold
Langt fra alle vannskader skyldes vannrør som sprenges av frost.

I fjor var det unormalt mye nedbør, og det førte til oversvømmelser i Sør-Norge. Mye regn har derfor gitt seg utslag i vannskadetallene, med en økning i dreneringsskader.

Også dårlig vedlikehold inne i boligen fører til vannskader.

– Mange er ikke klar over at de har gamle og nesten tette sluk. Gamle rør som ryker av seg selv slår også ut på vannskadestatistikken. Vannrør varer ikke evig, og det er lurt å la en rørlegger gå gjennom rørsystemene i boligen for å forebygge skader, sier Baard Aas.

I nybygg er det nå krav om at det må installeres vannstoppeventiler.

– Dette er en effektiv måte å stoppe vannskader på. Automatiske systemer som Waterguard stenger automatisk vanntilførselen i rør hvis det oppstår en lekkasje. Systemer der hovedvanntilførselen til boligen stenges når man forlater huset, vil bli mer vanlig fremover, mener Baard Aas.

Mange av vannskadene i Norges dekkes ikke av forsikringen, og ifølge Varme & Bad er det skader i tilknytning til sluk som er verstingen.