- Sammen designer vi fremtiden, heter det i Hjellnes Consults visjon og derfor passer det ypperlig å ta initiativet til denne type konferanse, som er myntet på bygge- og eiendomsbransjen.

Det er sentrale aktører fra forskjellige grener i verdikjeden som samles i hovedstaden 12. april. Meningen er at man skal belyse og diskutere igangsatte virkemidler og verktøy. Ï invitasjonen stiller Hjellnes Consult AS blant annet disse spørsmålene: Hvordan fungerer virkemidlene? Har de den nødvendige effekt eller trenger vi andre og flere virkemidler for å ”designe” fremtiden?

- Vi har mulighetene i Norge og derfor bør vi gå foran. Vi ønsker mange korte, effektive innspill fra forskjellige aktører istedenfor lange og tunge foredrag fra noen få utvalgte, påpeker direktør Roar Smelhus i Hjellnes Consult. 
- Vi har prøvd tenke nytt og innovativt, og det er jo i seg selv et godt utgangspunkt.

I løpet av ulike 11 vil det foreligge en komplett liste over de som skal komme med innspill og mene noe, men allerede nå har Hjellnes Consult AS mange sterke fagpersoner klare.

Påmeldingsfristen er satt til 9. mars og tilbakemeldingene er allerede mange og positive.

Flere opplysninger på www.hjellnesconsult,no.