- I fjor som var det første året med kurset Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer, var det en ganske jevn fordeling mellom rådgivere, driftspersonell, entreprenører (prosjektledere og rørleggere) og eiendomsutviklere.

Deretter har det vært en gradvis overgang med overvekt av rådgivere, forteller kursansvarlig og kurslærer David Zijdemans hos Skarland Press og Konferanser til VVSforum.

Dette er spesielt merkbart i de byene kurset er blitt arrangert for andre og tredje gang.

- Det har da vært mer erfarne og kunnskapsrike rådgivere som har stilt på kurs. Det synes både Svein Marienborg og jeg som er foredragsholdere at er veldig artig. Og selvsagt et stor kompliment at de kommer på dette kurset sier han.

Han forteller at inkludert kurset som nå skal holdes i Kristiansand 2. og 3. juni, er Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer blitt holdt 12 ganger siden februar 2013.

Etter Kristiansand tar Skarland Press og Konferanser en pause med nettopp dette kurset. Nå skal man puste ut, avvente litt og undersøke interessen om flere kurs.

Zijdemans forteller at generelt har det vært god oppslutning, men har dabbet litt av i det siste, spesielt i de byene kurset er blitt kjørt for tredje gang.

- Sannheten er at det har deltatt opp mot 300 fagfolk totalt. Vi foretrekker et deltakerantall et sted mellom 20 og 30 på hvert kurs. Da er det akkurat passe mange til at det blir interessante fagdiskusjoner, sier han.

- Litt gøy er at mange av deltakerne har meldt seg på fordi kolleger eller andre de kjenner anbefaler kurset.

Zijdemans og Marienborg har merket seg at deltakerne er opptatt av "nye" ting som de ikke har vært borti tidligere. Et eksempel er solenergi, hvor de er ute etter å få en komplett systemforståelse.

- De er også veldig interessert i den praktiske gjennomgangen av igangkjøringsfasen for et anlegg. Samtidig så får de nok noen aha-opplevelser på ting de trodde de kunne godt. For eksempel beregning av akkumuleringstank til varmepumpe og hvordan denne bør kobles inn i et anlegg.

- Vi kjører en evaluering etter alle kursene der foredragsholderne får poeng fra 1 til 6 hvor 6 er best bedømt på faglig innhold, pedagogisk fremførelse og totalopplevelsen. Både Svein og meg har ligget på det jevne, mellom 5 og 5,5. Dette er vi meget godt fornøyd med, sier Zijdemans.

- Svein er en dyktig foredragsholder og er faglig veldig flink. Vi passer godt sammen siden vi utfyller hverandre bra faglig. Svein har mange års praktisk erfaring med innregulering og oppstart av anlegg.

-Det er viktig for oss med slike tilbakemeldinger slik at vi kan forbedre oss. I tillegg til poeng, får deltakerne også skrive kommentarer til kurset.

Dette kurset er det Skarlands Kurs og Konferanseavdeling har kjørt flest ganger, og over lengst tid.

VVSforum har fått tillatelse til å gjengi noen kommentarer fra kursdeltakere:

Kurs holdt i Oslo, februar 2013: “Veldig fornøyd overalt med kvaliteten og innholdet på kurset, boka skal brukes daglig på jobb.”

Bergen, mars 2013: “Meeeget fornøyd med foredragsholderne, som var faglig dyktige, men ikke kjedelige :-)”

Oslo, april 2013: “Dette er et av de beste kursene jeg har gått på, jeg kommer til å anbefale dette kurset på det sterkeste til andre.”

“Kunnskapsrike og engasjerte foredragsholdere med lang praktisk erfaring gjorde kurset veldig bra.”

Trondheim, mai 2013: “Her var det bra med fagstoff presentert på en god måte og refleksjoner over markeds- og bransjesituasjonen i dag, sett opp mot faglige utfordringer og endringer. Helt topp!”

Oslo, august 2013: “Veldig bra kurs, ble framført på en meget forståelig måte.”


Nå er Skarland Press og Konferanser i gang med et nytt ett dags kurs som heter Praktisk Solvarme.

-Bakgrunnen for at jeg ønsket å utvikle dette kurset var at bransjen er blitt fortalt om solvarme over lengre tid på ulike arrangementer. Men jeg syntes at det var så overfladisk og jeg savnet noe mer konkret og håndfast informasjon. Jeg følte at installatøren ble sittende med så mange ubesvarte spørsmål at de ikke tok sjansen på å selge et solvarmeanlegg, forteller Zijdemans.

I dette kurset viser han til typiske spørsmål som skal besvares: -Hvordan monteres egentlig solfangere? -Hvilke komponenter skal jeg bruke? -Hvordan fører man rør gjennom taket uten fare for lekkasje? -Hva slags tank må man bruke? -Hva slags glykol bruker man? -Hva er de mest vanlige feil som gjøres? -Hvordan kobles solfanger sammen med andre varmekilder som for eksempel varmepumpe eller bio? -Hvordan dimensjoneres et solvarmeanlegg? -Er solvarme lønnsomt? -Hvordan selge solvarme til kundene?

-På bakgrunn av dette tok jeg kontakt med Jørn Bendiksen hos Brødrene Dahl. Han hadde gått med lignende tanker og vi besluttet å lage et kurs sammen. Kurset er todelt, en teori og en praktisk del, hvor hver er på fire timer.

Zijdemans føler seg trygg på at i teoridelen blir alle spørsmålene han har ramset opp ovenfor grundig besvart.

- På den praktisk delen får deltakeren en solfanger i hånden og må montere et komplett anlegg i miniatyr. Brødrene Dahl har laget en rigg på 3x3 meter med ferdig tak og takstein slik at det hele blir realistisk, forteller han.

- Kurset er egentlig myntet på installatører, det vil si rørleggere, men halvparten av deltakerne har faktisk vært energirådgivere. Det har vært gøy!

- Kurset er blitt kjørt tre ganger og tilbakemeldingene har vært overveldende. Gjennomsnittskarakterene gitt oss lærere har lagt mellom 5,5 og 6 og har slått alle tidligere rekorder, avslutter en svært fornøyd David Zijdemans i Skarland Press og Konferanser.

Neste kurs er i Drammen 22 mai. Det er allerede over 20 påmeldte.