- Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt skal få nye lokaler sammen med Statens vegvesen. Bygget er planlagt med stor takflate mot sydvest som egner seg godt for solceller. Plusshusmålsettingen er å produsere mer energi enn bygget forbruker pr år, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Energioverskuddet skal over tid tilsvare energimengden som gikk med for å bygge bygget, inkludert produksjon og transport av materialene. Energioverskuddet skal også dekke energimengden som antas å være nødvendig for å rive bygget og gjenvinne eller eventuelt deponere avfallet når den tid kommer. Energioverskuddet kan selges til netteier.

- På campus Evenstad skal det bygges et nytt administrasjonsbygg. Her planlegges det et bygg som i størst mulig grad utnytter massivtreets egenskaper med hensyn til varmemagasinering og positive effekter på inneklima og arbeidsmiljø. Byggets energiforbruk skal optimaliseres for å oppnå energiforbruk på plusshusnivå. Prosjektet vil også utforske bruk av energikilder, som solfangere, henting av varme fra nærliggende vassdrag, jordvarme mm som tilleggskilder for energi.

- Vi har ambisiøse miljømål for alle våre byggeprosjekter, sier Harald Nikolaisen, som er spesielt fornøyd med at det ikke bare er de største byggeprosjektene som har høye miljømålsettinger. Politihuset på Stord utgjør 3200 kvm og administrasjonsbygget på Evenstad 11000 kvm, i kontrast til det nye anlegget for nasjonalmuseet på 54000 kvm i Oslo.

- Statsbygg trapper opp miljøsatsingen i byggeprosjektene. I 2013 ble fem miljøpilotprosjekter initiert, deriblant Fram-senteret i Tromsø. Tre prosjekter er forbildeprosjekter i Futurbuiltregi: Nytt Nasjonalmuseum, Framsenteret og Folkehelsa. Det kommende storprosjektet Livsvitenskap på Universitetet i Oslo har også svært ambisiøse miljømål som forventes skal komme plass i løpet av høsten.