- Fredericia Fjernvarme har veldig gode erfaringer med å koble lavenergihus på fjernvarmenettet, forteller direktør Carl Hellmers.

- Lavenergihus er i bunn og grunn hus som ikke bruker så mye energi til oppvarming, uansett hvilken oppvarmingsform man har, sier chefkonsulent John Tang i Dansk Fjernvarme.
Og derfor går fjernvarme og lavenergi hånd i hånd, selv om lavenergi og fjernvarme ofte feilaktig er blitt fremstilt som hverandres motsetninger.
I Fredericia har man veldig gode erfaringer med lavenergihus koblet på fjernvarme, forteller direktør Carl Hellmers i Fredericia Fjernvarme.

- Et hus bruker jo ikke mindre energi av at man plaserer solceller eller lignende på taket. Oppvarmingskilden har jo i bunn og grunn ikke noe med energiforbruket å gjøre, sier Hellmers.
Han forstår utmerket Energitilsynets konklusjon om at eierne av lavenergihus generelt er fornøyd med deres boliger.
- De har jo en bolig med et lavere energiforbruk. Og et lavt forbruk betyr jo en lavere varmeregning, sier Carl Hellmers.

Spesialtariff for lavenergibygg
Fredericia Fjernvarme har de siste fire årene tilbudt en spesialtariff til lavenergihus.
Det betyr blant annet at et hus på 130 kvadratmeter kan bli koblet på fjernvarmen for 19.000 kroner, og dermed er det en besparelse på omkring 100.000-120.000 kroner i forhold til å etablere et jordvarmeanlegg.

- Et hvert forbruk er velkomment hos oss. Akkurat som et lite hus er velkomment, så er et stort hus med et lavt forbruk velkomment, sier han.

Men fjernvarmenettet må selvfølgelig dimensjoneres korrekt i forhold til det forbruket som vil være i et nytt boligområde, ellers vil det vil bli for dyrt å legge fjernvarmeledninger ut til et nytt boligområde. Ledningsnettet skal ganske enkelt ha mindre dimensjoner, når husene har et mindre forbruk.

Carl Hellmers peker også på at folks vaner er avgjørende for energiforbruket. Eksempelvis er det stor forskjell i energiforbruket på å ha 20 grader i stuene eller eksempelvis å ha 24 grader.
I Fredericia jobber man for tiden med et stort prosjekt, hvor en rekke eldre leiligheter blir renovert så de får en høyere energimessig standard. Også disse eiendommene vil få glede av den spesielle tariffen.

Bruker mye mer energi enn man tror
Grøn Energi gjorde for et år siden en undersøkelse av det reelle energiforbruket i folks hus. Den viste at folk generelt bruker meget mer energi enn de regner med. Årsaken er hovedsakelig folks vaner. Dessuten er det ikke en stor forskjell på energiforbruket til varmt bruksvann i et lavenergihus og et alminnelig hus. Så bor man i et lavenergihus og tar lange bad, ja, så bruker man mer energi enn man egentlig forventer. Akkurat som i alle andre hus