Høyre mener offentlig sektor bør gå foran med et godt eksempel gjennom å erstatte fyring med fossil olje med miljøvennlige alternativer som varmepumpeteknologi, fjernvarme eller bioolje. På den måten kan offentlig sektor være en motor for innovasjon innenfor grønn energibruk.

De som har fryktet at oljefyren skulle bli forbudt kan trolig trekke et lettelsens sukk. I hvertfall så lenge Høyre sitter i Regjering. På sitt landsmøte nylig gjorte man det klart at man ser forskjellen på fossil og ikke-fossil brensel. Man ønsker grønne energikilder velkommen på banen.

- Vi ser mange er opptatt av oljefyrens framtid. Det viktigste for oss er hva man fyrer med. Fossil olje vil vi fase ut, men det finnes biooljer i dag som erstatter fossil fyring. Mange steder skjer dette allerede, og det er positivt, sier Nikolai Astrup, stortingsrepresentant og parlamentarisk nestleder for Høyre til VVSforum.

Astrup er klar over at oljefyrer kan konverteres til fyring med grønn energi, og Høyre vil drive en aktiv politikk for å skape endring, også innenfor flere sektorer enn oljefyring.

- Også innenfor transportsektoren er det et behov for grønn dreining. Høyre er optatt av å legge til rette for grønne markeder, enten det er bioolje, biogass, bioetanol eller andre bærekraftige energikilder. Offentlig sektor kan bidra til å skape et marked for grønn energi gjennom å etterspørre miljøvennlige produkter og tjenester, sier Astrup.