Fra og med 1. januar 2015 er det ikke lenger lov å benytte R22 som kuldemedium i norske bygg. Nå har Statsbygg igangsatt utskifting av anleggene, blant annet ved det tidligere TV- og mediesenteret på Lillehammer.

Prosjektleder Lars Sylliåsen og bas Arne Linn i GK Rør. Foto: GK
Byggene på Lillehammer, som i dag er en del av Høgskolen i Lillehammer, har fått to nye store kjølemaskiner med en samlet ytelse på 1900 kW. Maskinene benytter seg av ammoniakk i stedet for det miljøfiendtlige R22. Det er Eptec AS som har levert nye kjølemaskiner og tørrkjølere.

GK Rørs oppgave som generalentreprenør har vært å sørge for at de nye kjølemaskinene og tørrkjølerne ble tilpasset høgskolen øvrige anlegg. I dette ligger oppgradering av kjølerørnett, elektrisk utstyr og tilkoblinger, og etablering av ny tørrkjølerpark med en støttemur og støyskjerm mot vei.

- Det har vært nedlagt et fantastisk arbeid av våre eminente rørleggere i prosjektet som, til tross for et til dels svært krevende prosjekt, har tatt utfordringene på strak arm og levert et meget flott håndverk og resultat, sier prosjektsjef Jørn Harald Bakke i GK Rør Hedmark og Oppland.

- Administrativt har prosjektet også vært krevende, men er løst av prosjektteamet på en fortreffelig måte. Likelydende har våre samarbeidspartnere i underentreprisene gjort en utmerket jobb. Dette er et stort prosjekt som vi alle kan være stolte av å ha gjennomført på kort byggetid og med et flott resultat, sier Bakke.

21. mai ble det nye kjøleanlegget tatt i bruk i det 35.000 kvadratmeter store bygget. I tillegg til kjølemaskinene, er rørnettet i byggene oppgradert og det er etablert en ny tørrkjølerpark. Også NRKs distriktskontor for Hedmark og Oppland får nyte godt av oppgraderingen.

Kilde:gk.no