I Trondheim testes det nå ut en sensor på en drikkevannsledning. Teknologioen som tas i bruk kommer fra oljeindustrien. Sensoren måler korrosjonen i ledningen over tid, og skal stå i ett år for å se hvordan ledningen utvikler seg.

Stian Bruaset, som er forsker ved vann- og miljøfaggruppen ved Sintef forteller til NRK at norske kommuner nå jobber aktivt for å redusere tapet av drikkevann.

– Trondheim er flinke, og dette er en ny metode som vi altså forsker på. Målet er å finne ut hvilke ledninger som må rehabiliteres for å hindre vanntap. Resultatet av forskningen får vi først om noen år, slik at denne teknologien blir trolig ikke tatt i bruk før om ti til 20 år, sier Bruaset.

Det er trondheimsfirmaet Sensorlink som har utviklet teknologien som ligger til grunn for vanntestingen i Trondheim kommune.

– Dette er spennende for oss fordi vannrør er forskjellige fra oljerør. Det gjør at vi må tyne teknologien vår, og vi lærer stadig noe nytt om hvor grensene går. I tillegg får vi en mulighet til å teste dette lokalt over tid, sier daglig leder Harald Sleire i selskapet.

Sensorene brukes først og fremst innenfor oljeindustrien, og Sensorlink har jobbet sammen med Statoil om dette siden 2004. Siden den gang er teknologien nå utbredt på verdensmarkedet i oljebransjen.

– Målet for vannverkene er å sjekke rørene sine på en bedre måte enn i dag, sier Sleire.

Noe av det spesielle med teknologien som heter Ultramonit er at det lar seg installere på eksisterende rørledninger uten å gripe inn i produksjonen, og dessuten er utskiftbart. Veggtykkelsen måles ved en rekke ultralydsensorer som står i matrisemønster. Teknikken gir direktemålinger med fin oppløsning.

Grunnprinsippet her er å gi svært nøyaktige målinger av veggtykkelsesendring over tid, altså korrosjon. Det handler om å få flere sifre bak kommaet.


Kilder: Sensorlink, NRK, Tu.no