Harald H.Vidnes,Swegon
Uten å gå vitenskapelig til verks er det faktisk slik at kravet til friskluft i din leilighet er 1,2 m3/hm2, mens minimumskravet for et kontor er 2,5 eller mer. Som oftest mer, jeg kan ikke huske å ha sett tall under 4,5. Vi vet at normalluftmengden i kontorer ligger over 10 m3/h,m2. Dette for temperatur kontrollen.

For yrkesbygg, altså kontorer, er minimum luftmengde bestemt av en rekke faktorer som for eksempel materialbelastningen. I leiligheter er dette uaktuelt, der gjelder 1,2 m3/m2,h. Tenker vi oss en stue på 20 m2 med 3 personer skal man tilføre 24 m3/m2,h altså 8 m3/m2,h per person. I soverom kreves det 26 m3 per person, som uten behovsstyring ventileres døgnet rundt.

Målinger som er foretatt i leiligheter viser høye forurensninger, spesielt ille er barnas rom. Mye skyldes datautstyr, leker, klær, tepper etc.

Dårlig luft i hjemmet er tydeligvis ikke skadelig, men på jobb, skole og barnehage er det veldig skadelig. Til tross for dette oppholder vi oss mer enn
50 prosent av livet hjemme. Allergier og astma er sterkt økende spesielt hos våre barn.

Vårt sykefravær sees på som et problem og en nasjonal belastning, men tydeligvis ikke dersom du blir syk i hjemmet.
Nå er det på tide at vi griper dette an på en fornuftig måte. Vi må la reglene for friskluftmengden i yrkesbygg også gjelde for våre boliger/leiligheter.
Prisen for en leilighet i blokk med god behovsstyrt ventilasjon vil i totalkostnad ligge mellom 60.000- 70.000 NOK, altså rundt 2-3 prosent av kjøpesummen på f.eks. 2.6 mill NOK. Så mye skal det til for et godt innemiljø.

Godt innemiljø er en forutsetning for god helse. Det er det saken dreier seg om!