Dårlig inneklima kan gi dårlig helse
Rapporten slår fast at godt inneklima er viktig både for helse og trivsel. Inneklimaforhold som dårlig temperaturkontroll og mangelfull ventilasjon kan påvirke skolepresentasjoner og arbeidsevne, gi mistrivsel og i enkelte tilfelle utløse eller forverre sykdom.

- De fleste inneklimaproblem kan sannsynligvis løses dersom både samfunnet og enkeltpersoner er villige til å bruke tid og ressurser på dette, sier seniorforsker Rune Becher, som har vært leder for ekspertgruppen som står bak rapporten. 

God ventilasjon på topp
For et godt inneklima i boligen er det viktig med passe temperatur, ikke støyplager, god belysning som ikke blender og tilførsel av frisk luft. Se sjekkliste og finn ut om det trengs tiltak i boligen din.

Sjekkliste for inneklima i boliger
Trengs det tiltak på kort eller lang sikt? Se sjekklista nedenfor og finn ut om det trengs tiltak.

Last ned Inneklimarapporten

Sjekk for kortsiktige og langsiktige tiltak  
 
Kortsiktige tiltak
 Behov for tiltak eller undersøkelser?  
 Ja Nei  
Er det god ventilasjon/frisklufttilførsel?
Tips: Sjekk om ventiler i ytterveggene er åpne og om de er riktig plassert. Sjekk om  hastigheten på tilført friskluft er passe stor.
     
Er det fukt eller fuktskader? Tips: Sjekk bad, kjøkken, kjeller.      
Er støv samlet opp noen steder?
Tips: Sjekk støvoppsamling etter oppussing/bygging. Sjekk om boligen har teppegulv som samler støv.
     
Røykes det innendørs og foran inngangspartiet?      
Er det god trekk i vedovner og peiser?      
Begrenses bruken av stearinlys og duftlys?      
Unngår dere å brenne røkelse?      
Bruker dere gassovner og gasspeiser uten avtrekk?      
Benytter dere kjøkkenvifte med avtrekk under steking?      
Er det godt renhold?      
Er innetemperaturen riktig? 
Tips: Sjekk om termostater er innstilt riktig og riktig plassert. Sjekk for kaldras fra store vindusflater og trekk fra utettheter. Kaldras vil si at luft avkjøles av kalde vindusflater, “raser ned” og gir trekk langs gulvet. Effektive varmekilder bør være plassert under vinduene for å motvirke dette, særlig hvis små barn oppholder seg på gulvet.
     
Er belysningen god? 
Tips: Godt nok leselys og arbeidslys? Lamper som ikke blender.
     
Er det støy
Tips: Sjekk for støy inne i huset eller støy utenfra.
     
Er det allergiframkallende planter inne i huset?      
 
Langsiktige tiltak
 
Trengs det rehabilitering av eksisterende eller installering av nyttventilasjonsanlegg?      
Trengs det rehabilitering av eksisterende eller installering av nytt varmeanlegg?      
Trengs det drenering rundt boligen/bygningen?      
Bør belysningen forbedres?      
Bør det innstalleres utvendig solavskjerming for å unngå problemer med for høy temperatur?      
Bør det settes inn radonforebyggende tiltak?
Tips: Er radonmåling foretatt, hvis ikke bør det gjøres om vinteren.