Mens mange fortsatt tviholder på sprinklersystemer for å stoppe brann i alle typer garasjeanlegg er Eiendomsgruppen på Lillestrøm klare på at de vil satse videre på røkventilasjon. Ikke minst etter at man overvar en test nylig, og fikk svært gode tilbakemeldinger fra brannfolk.

Tilrettelegging
- Vår er erfaring er positiv, det legger bedre til rette for sikkerhet, det tilfredsstiller kravene og det forenkler bekjempelse av brann, dette bekreftes helt klart av brannfolk. For alle bygg med garasjer med areal under 3600 kvadratmeter vil vi kjøre røkventilasjon heretter, sier Emil Carlsen, prosjektsjef i Eiendomsgruppen på Lillestrøm til VVSforum. Røkventilasjon faller dessuten enklere ut byggmessig og rimeligere enn sprinkleranlegg i mange tilfeller.
Ifølge Carlsen er det et ytterligere potensiale i røkventilasjon som kan hentes ut ved å tenke mer på styring av luftstrømmer når man utformer garasjeanleggenes vegger og luftrom.
- Hvis man legger til rette med en grad av «kanalisering» av rommet kan man trolig gå ned på viftedimensjonen, så her er de mer å hente. I tillegg har vi lært en god del underveis, som å legge til rette med innstøpte rør for brannsikker strømforsyning, som det er krav om, det er ikke billig å legge dete i etterkant, sier Carlsen.

Se film om røykventilasjon
[v:39]

Også i neste
Carlsen var selv til stede da Vifter og Miljø nylig testet ut røkventilasjon med videodokumentasjon. Inntrykket var overveldende positivt.
I neste prosjekt, som forøvrig er like i nærheten på Jessheim vil man nok en gang gå for røkventilasjon til fordel for sprinkler.
- Mitt inttrykk etter møte med brannfolk er at de liker løsningen, og at de mener de kan gjøre en sikrere og mer effektiv jobb, da er saken klar, sier Carlsen, som viser til at røk som kjent er hovedproblemet ved brann i biler i garasjeanlegg og tunneller, og at sprinkler ikke har særlig effekt på brannutviklingen.

En av entreprenørene som har lengst erfaring med røkventilasjon er firmaet Ventilasjon & ByggTeknikk AS. Daglig leder John M. Bakke kan også melde om en vis konservatisme innenfor konsulentbransjen.

Sammen med styreformann Eddy Deljiu var John M. Bakke også til stede under testingen på Jessheim.

Konservativt
- All heder til Eiendomsgruppen som tar ledertrøyen og ønsker å utvikle dette videre. Det bygges fortsatt ikke mange røkventilasjonsanlegg. Vi har levert fire anlegg på Romerike hittil.  Selv om dette ikke høres så mye ut er det en betydelig andel av totalen på slike installasjoner, sier Bakke, som mener han har opparbeidet seg god kompetanse på slike anlegg.
- Brannkonsulenter begynner nå å beskrive dette framfor sprinkling, men mitt inntrykk er at det er utvikler og byggherre som må ta tak i dette, det er i mange tilfeller slik at konsulenten gjør som han blir bedt om, kanskje konsulenten skulle ta styringen å vise vei, slik de gjorde i gamle dager, sier Bakke.
Bakke påpeker at man må huske på å gi røyken en uhindret vei bort fra viftene, og det er viktig at dette ikke blokkeres av andre installasjoner, også i anleggstiden.