Studien er den første som verdisetter belastningen og plagene av innendørs og utendørs luftforurensing i alle de 53 landene i regionen. Den viser også at mer enn 90 prosent av alle innbyggere i regionen årlig utsettes for høyere konsentrasjon av finpartikler i luften enn hva som er WHO´s retningslinjer.

- Reduksjon av luftforurensing har nå blitt en topp politisk prioritet, påpeker Lars Rustad i Camfil Norge i en pressemelding. 

Urbanisering og luft forurensing                                                                                                                                       
Luftforurensing er et typisk storbyproblem. Den urbane befolkningen vokser, og flere og flere blir utsatt for skadelige partikler og gasser i luften. I dag bor over 50 prosent av alle mennesker i byer, en andel som vil øke i fremtiden.

Trafikkavgasser, særlig fra dieselmotorer, er en vesentlig kilde til forurensing. Innbyggere i byer er i dag mye mer oppmerksom på farene ved å puste inn finpartikler (PM2,5 og PM10) og skadelige gasser som nitrogendioksid.

Alle ventilasjonssystemer bruker uteluft som kilde til all lufttilførsel for bygninger.
- Effektive luftfilter er derfor en nødvendighet i alle anlegg. I områder med stor forurensing kan innendørs luftrensere være et viktig supplement, mener Rustad. 

Viktig med riktig filter                                                                                                                              
Gjentatte studier har vist at god innendørs luftkvalitet (IAQ) i bygninger beskytter beboerne fra de verste effektene av luftforurensing, forbedrer produktiviteten og øker følelsen av trivsel.

- For å takle disse utfordringer kan vi tilby en rekke innovative filterløsninger. Disse produktene vil ikke bare forbedre IAQ – de vil også redusere energikostnadene for ventilasjonssystemene, sier Rustad.
- Våre filterløsninger av type City-Flo, CamCleaner og CityM, gir alle en kombinasjonsfiltrering av partikler og gasser, testet i hht EN 1822 og ISO 10121 standard. Vårt siste nye filter Opakfil ESTM er et høyeffektiv partikkelfilter og har Eurovent klassifisering A+, og dette er den beste klassifisering som finnes for energiforbruk innenfor luftfilter.

Kilde. who