Salgssjef Lars Lerdalen i IV Produkt forteller i en pressemelding at IV Produkt Designer er utviklet for å gjøre prosjektering og dimensjonering av luftbehandlingsaggregater enklere for både installatører, entreprenører og konsulenter.

Nå lanseres en plugin funksjon for eksportering av prosjektfiler til Revit. Løsningen blir tilgjengelig ved årsskiftet.

- Vi ønsker å gjøre det enklere for våre kunder å velge utførelse og størrelse på luftbehandlingsaggregatene. Programmet har mange gode funksjoner, og gir også muligheter til å gjennomføre en LCC-kalkyle for spesifikke prosjekter. Det er et veldig viktig verktøy, og man ser fort hva man kan forvente av investeringen. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle programmet til å bli så brukervennlig som overhode mulig for installatører, entreprenører og konsulenter, seier Lerdalen.

For hvert produkt som kjøres i programmet, finner man beskrivelsestekster som kan eksporteres til et Word-dokument. Den beskrivende teksten er en dokumentasjon av aggregatet og danner grunnlaget for instruksjoner, drift og vedlikehold. Den kan brukes for å kopiere informasjon til prosjektdokumenter.

- Man kan også kjøpe en plugin for å koble sammen MagiCAD for AutoCAD. En aggregatberegning fra IV Produkt Designer kan eksporteres til MagiCAD. Filen inneholder alle data som trengs til prosjektering, forteller Lerdalen til slutt i pressemeldingen.