Kjøleteknologien har i flere år vært benyttet i Sverige med stor suksess og interessen for den miljøvennlige teknologien er naturlig nok økende også i Norge.

– For våre kunder frigjør sorptiv kjøling verdifullt areal i bygg, og  løsningen er miljøvennlig og kostnadsbesparende.  Teknologien muliggjør bruk av varme for å generere kjøling. Med andre ord gir løsningen oss muligheten til å utnytte spillvarmen i Oslo på en bedre måte enn i dag, sier Knut Inderhaug til fjernvarme.no.

– Sorptiv kjøling er rett og slett en fordel både for kundene, byen og fjernvarmeselskapet. Dette er en vinn-vinn-vinn situasjon, poengterer han.

Ifølge Inderhaug har Hafslund Varme vært aktive det siste halvåret med å informere og lære markedet om den for Norge nye kjøleløsningen. – Vi har hatt gjennomført 35-40 møter med eiendomseiere, eiendomsutviklere, konsulenter, og andre interessenter. Responsen i markedet er veldig positiv, sier Inderhaug.

Byggeiere opplever løsningen som et godt kjølealternativ, og ikke minst som en løsning som gjør at de kan realisere hittil uforløste verdier ved å ta i bruk takarealer som ellers ville vært brukt til tørrkjølere.

– Med sorptiv kjøling kan man etablere grønne tak eller ta i bruk arealet som blir frigjort til takterrasse. Det er attraktivt for eiere, og brukere, av byggene som får kjøleløsningen installert, forteller Inderhaug.

En annen fordel med kjøleløsningen er at kunden forholder seg til én prisstruktur – både for varme og kjøling:
 
– Vår leveranse inn i systemet er fjernvarme med standard fjernvarmepriser. Det er kundens eget system med spesialtilpassede ventilasjonsaggregater som skaper kjølingen ved hjelp av varme levert fra miljøvennlig fjernvarme. Det er allerede bygg i Oslo som prosjekteres med sorptiv kjøling, og vi ser for oss en stor vekst i årene som kommer, sier Inderhaug.