Skolen åpnet og var splitter ny i 2014. Beslutningen om å bygge en ny skole bunnet først og fremst i manglende vedlikehold og umoderne fasiliteter i kommunens eldre skoler, og som ikke kunne leve opp til stadig strengere energikrav. Derfor gikk Larvik kommune sammen med Buer Entreprenør og arkitektfirmaerne CEBRA, SPINN Arkitekter og Various Architects om å skape en skole med fokus på miljø, moderne undervisningsformer og optimale læringsforhold.

Den 6.000 kvm store skolen ble derfor oppført med klare referanser til naturen rundt, blant annet med et stort atrium med glass i fasaden, og med hybrid ventilasjon, som er en kombinasjon av tradisjonell mekanisk ventilasjon og naturlig ventilasjon via motorisert styring av vinduene.

Gode erfaringer med hybrid ventilasjon

Larvik kommune har i tidligere prosjekter brukt hybrid ventilasjon, som både er energioptimaliserende og godt for inneklimaet samt elevenes læringsevne.
- Det var ikke vanskelig og velge denne løsningen til Mesterfjellet. Ventilasjonen fungerer etter vår mening meget tilfredsstillende, og luftkvaliteten samt temperaturen oppleves som behagelig i alle rom. uttalte i sin tid Eva-Lise Børven Olsen, forhenværende rektor på Mesterfjellet.

Det valgte systemet på skolen, NV Advance,  er utviklet og produsert av WindowMaster, som har mange års erfaring med ventilasjonsløsninger som hybrid- og naturlig ventilasjon.
- Systemet bygger på intelligent styring av vinduene, som åpner og lukkes basert på input fra sensorer i alle rom som måler luftkvaliteten, samt en værstasjon på skolens tak som monitorerer utendørs værforhold og dens effekt på inneklimaet. Systemet styrer i tillegg belysning, solavskjerming og oppvarming slik at alle bygningens funksjoner er integrert på en lett og overskuelig måte via en enkelt løsning, sier Nanna Birkedal fra WindowMaster.

Bæredyktig ventilasjonsløsning gir store besparelser
I dag, tre år etter skolen åpnet finnes det tilstrekkelig mengde data, til å kunne vurdere hvorvidt Mesterfjellet har levd opp til sine ambisiøse miljømål.

- Det er i alt 160 motoriserte vinduer på skolen, som tar over for den mekaniske ventilasjon i sommermånedene.  Dermed kan bruken av mekanisk ventilasjonen nedskaleres markant, som betyr en tilsvarende nedskalering av energiforbruket, da naturlig ventilasjon har et minimalt forbruk sammenlignet med mekanisk ventilasjon. På Mesterfjellet er det, via WindowMasters hybrid ventilasjon til sammenligning spart mere enn 342.000 kWh per år. Dette svarer til en årlig besparelse på over en kvart million kroner, sier Birkedal.

- Data fra skolen har således en påviselig effekt av hvordan hybrid ventilasjon kan redusere energiforbruket i bygninger uten gå på kompromiss med godt inneklima. Hybrid ventilasjon er en relativt ny løsning, så data fra skolen er derfor også med på å dra paralleller mellom teori og praksis.

Hybrid ventilasjon

Mesterfjellets hybride løsning benytter motoriserte vinduer med intelligent styring samt mekanisk ventilasjon. Den naturlige ventilasjonen som oppnås med styresystemet til vindusmotorene, brukes det meste av året til både å sikre frisk luft og til kjøling av skolen, mens den mekaniske delen assisterer vinduene i vintermånedene for å utnytte varmegjenvinning i systemet.
- Løsningen gir et optimalt inneklima og samlet sett et mere energivennlig bygg, sier Birkedal videre.

- Et normalt ventilasjonsanlegg til denne type bygg er dimensjonert til å levere 98.000 m3 luft i timen. Men på grunn av tilførsel av luft med naturlig ventilasjon, er luftmengden via mekanisk ventilasjon redusert til 48.000 m3 i timen på Mesterfjellet. Dette betyr både et mindre strømforbruk, da resten av luften leveres naturlig, men også at selve plassen til det mekaniske ventilasjonssystemet er markant redusert. Det gir mere plass i bygningen til andre ting, forteller Birkedal.

Alle oppholdsrom mot fasaden er utstyrt med vinduer og ventilasjonsspjeld, som styres alt etter personbelastning og værforhold. Skolen er dessuten delt opp i soner på romnivå, hvor hver sone styres individuelt i forhold til luftkvalitet og temperatur.

- Så alle rom har det ideelle inneklima med en behagelig temperatur, frisk luft og ingen trekk.