Etter 1. juli 2022 må du dokumentere hardloddeferdigheter for å få f-gass-sertifikat også i kategori 2.
De nye kravene innføres av Isovator Sertifisering, og begrunnes med at f-gass forordningen stiller krav til loddekompetanse. Ifølge forordningen må kandidater vise at de kan sveise og/eller lodde permanent tette forbindelser på rør, ledninger og komponenter som kan benyttes i kulde-, klima- og varmepumpesystemer for å få f-gass sertifikat.  Slik er prøven Til nå har prøving av loddeferdigheter bare blitt gjort for f-gass kategori I. Denne prøven har gått ut på å :
  • vise bruk av gassdrevet loddeapparat (tenne og regulere flamme)
  • lodde et rørstykke
  • trykkteste det til 10 bar for å vise at loddingen er tett
Nytt hardloddekurs Varmepumpeforeningen har utviklet et dagskurs for de som ikke har kompetanse på hardlodding og varme arbeider, eller erfaring med dette. – Vi har mange på våre kurs som ikke har bakgrunn fra kjølebransjen. Hvis du ikke kan dokumentere at du har kompetanse på hardlodding, må du ta hardloddekurs i forkant av våre f-gass-kurs, opplyser kursansvarlig Einar Gulbrandsen. Kravet til loddeprøve har ikke tilbakevirkende kraft. Endringen påvirker bare de som tar f-gass-sertifikat for første gang. Alle som tar f-gass-sertifikat før 1. juli neste år, slipper hardloddeprøven. NOVAP setter opp de første hardloddekursene før sommeren 2022.