Vi har ansatt Kent-André Bomann som daglig leder, noe vi er meget godt fornøyd med. Han tilfører selskapet kompetanse og erfaring som vil bidra til at vi skaper den utviklingen som er planlagt, sier Håvard Hildrum, styremedlem i det nye selskapet FLOW Klima Trøndelag AS.

Fra nyåret vil Trondheim dermed ha tre selvstendige FLOW-selskap (Rør/Klima/Elektro), som alle sørger for sin egen vekst og lønnsomhet, men som sammen bidrar til å skape synergier både internt mellom fagene og eksternt overfor markedet og kundene.

I dag har FLOW-selskapene i Trondheim til sammen cirka 80 ansatte fordelt på rør, klima og elektro. Det nye selskapet har en ordrereserve på rundt 60 millioner kroner inn i 2022.

Kent-André Bomann (41) er utdannet maskin ingeniør, og kommer fra stillingen som daglig leder i selskapet Alupro-N AS, som er en produksjonsbedrift i Trondheim, der han har hatt ansvaret for blant annet salg- og markedsarbeidet i tillegg til den daglige ledelsen av selskapet. Fra tidligere har han jobbet for oljeserviceselskapet Interwell der han hadde en prosjektlederrolle for et større prosjekt som utviklet en løsning for permanent nedstenging av olje- og gassbrønner.

- Det var uten tvil den grunnleggende visjonen og de gode verdiene til FLOW Group som var avgjørende for at jeg takket ja til stillingen i FLOW Klima Trøndelag i Trondheim. Jeg har tro på at gode verdier og godt lederskap, slik FLOW Group bygger sin organisasjonskultur på, er viktig og avgjørende for å lykkes, og jeg er derfor veldig ydmyk og glad for å ha blitt en del av dette teamet, sier Kent-André Bomann.

- FLOW Group sin satsing på å rendyrke fagområder samtidig som man utnytter synergiene ved å knytte flere fagområder sammen er en måte å bygge opp selskapet på som klinger veldig godt i mine ører. Jeg ser veldig frem til å skape disse synergiene sammen med teamet fremover. Jeg har allerede vært så heldig å få møte de ansatte i FLOW Klima Trøndelag, en meget hyggelig gjeng som jeg gleder meg til å jobbe sammen med i tiden som kommer sier Bomann videre.

- Markedet og kundene er i merkbar endring, og vi som leverandør av tekniske tjenester må tilpasse oss en ny hverdag med andre type virkemidler, samarbeidsformer og konkurransefortrinn enn tidligere. Derfor er FLOW Group, med sin strategi og sitt konsept, en spennende aktør som jeg gleder meg til å være med og videreutvikle her i regionen avslutter en engasjert og motivert.

- Mange av prosjektene i vår region er tverrfaglige, derfor er det viktig at vi har et nært og godt samarbeid på tvers av FLOW-selskapene. Samtidig skal vi nødvendigvis ikke samarbeide på alt, men også gi separate anbud på de ulike tekniske fagene. FLOWs strategi er å ha ett spesialistselskap innen hvert av de 3 fagområdene (rør/elektro/klima) i hvert geografisk sted som FLOW prioriterer å være etablert. De tre spesialistselskapene skal rendyrke sin egen vekst og lønnsomhet, men samarbeide tett med hverandre for å utvikle en unik konkurransekraft og skape synergier internt for gruppen og eksternt for kundene, sier Håvard Hildrum, styremedlem i FLOW Klima Trøndelag AS.
- Vi er veldig glad for å få med Kent-André som leder for vårt meget kompetente og engasjerte team i FLOW Klima Trøndelag.