Gjennom åtte år med utvikling og tunge investeringer har OSO utviklet en styringsenhet for å få varmtvannsberederne smarte for kundene, men også til å fungere som blå batterier i strømnettet. Det vil bidra til å gi den fleksibiliteten som er nødvendig for strømnettet i en fremtid med mye ren, miljøvennlig energi. Nå begynner arbeidet virkelig å gi resultater, og selskapet er i gang med et pilotprosjekt på Biri sammen med nettselskapet Elvia for å teste ut løsningen hos forbrukere – som en del av et Enova-støttet FoU-prosjekt. - Dette har vi gledet oss lenge til, sier Kim Arild Tandberg og Sigurd Braathen til VVSforum.

 Satsingen er skilt ut i selskapet OSO Energy, som er dedikert oppgaven med å få varmtvannsberedere til å fungere som distribuerte termiske energilagringsenheter og til stabilisering av spennings- og leveringskvalitet i distribusjonsnettet. Det kan være med på å løse store utfordringer i strømnettet og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

De understreker begge at det grunnleggende for OSO, er å sørge for kvalitetsprodukter som gir forbrukeren varmt vann, og at det alltid er forbrukerens sikkerhet og behov som settes øverst i arbeidet med å gjøre berederne smarte og utvikle tjenester for netteier. I tillegg trenger ikke nettselskapet å vite annet enn summen av forbruket, og hvordan de eventuelt kan utnytte overskuddskapasiteten som lagres i det varme vannet. Dermed er også personvernet ivaretatt på beste måte.

Hjernen i produktet
Det er styringsenheten som er hjernen i OSO Charge, og som kan skape fleksibiliteten i nettet. Kort fortalt går det ut på at om spenningen i nettet faller på grunn av stor belastning, kopler berederen ut. Men bare dersom det er tilstrekkelig varmt vann i berederen.

- En rekke sensorer estimerer svært nøyaktig energinivået i berederen nettopp for å sørge for at det er tilstrekkelig med varmt vann før berederen eventuelt koples ut. Om vi skal kunne bruke den fleksibiliteten, er vi avhengig av å sikre at brukeren har nok varmtvann til enhver tid, sier Kim Arild Tandberg, salgssjef for energiløsninger i OSO.

Nettselskapet kan dermed bruke varmtvannsberederne, som utgjør en stor del av en boligs totale energiforbruk, til å dempe presset på nettet i de periodene hvor det brukes mest strøm samtidig. Men også forbrukeren har mulighet til å stille inn ønskede profiler for eksempel i forhold til effekttariffer, slik at de demper strømtoppene og med det reduserer strømregningen. Du kan med andre ord styre produktet ut fra priser i markedet for å utnytte tider på døgnet når strømmen er billigst og har full oversikt via OSOs egen mobil-app.

- Det er selvsagt begrenset hvor mye forskjell én bereder kan utgjøre på nettet, men om vi snakker lasten til 1000 beredere, begynner man å forstå potensialet!  I den fasen vi går inn i nå, handler det om lære og erfare hvordan vi kan finjustere inn kapasitet og egenskapene til produktet for å ivareta først og fremst forbrukeren, men også nettselskapet på best mulig måte,  sier Tandberg.

Produktsjef Sigurd Braathen i OSO, legger til at produktene har standard grensesnitt, som gjør at de eksempelvis kan integreres med energistyring i store boligkomplekser. Det gir et enormt potensial også internasjonalt.

Saken fortsetter under bildet:

OSO Charge appen som hele tiden holder deg oppdatert på forbruk, status, og modus i varmtvannsberederen.[/caption]

- Men det er her i Norge vi er best egnet til å bruke potensialet, med en svært høy andel direkte elektrisk oppvarmede beredere med stort volum og som tåler høy temperatur.  I tillegg til å bruke eksisterende produkter, er all infrastruktur på plass, som gjør dette til svært bærekraftig ressursbruk. Det er neppe andre land i Europa som er bedre egnet for dette enn Norge, sier Braathen.

Redusere strømregningen
OSO og Elvia presenterte FoU-prosjektet på en pressekonferanse tirsdag, hvor nettselskapets administrerende direktør Kristin Lian ikke la skjul på at de har svært høye forventninger til samarbeidet.

- Årsaken til at vi satser stort på dette, er et ønske både om å holde nettleia lavest mulig og ha høy leveringssikkerhet – det vil si unngå strømbrudd for kundene også i tiden framover hvor stadig mer blir elektrifisert. Det blir «trangt» i strømnettet om alle skal lade elbilen og samtidig ta en varm dusj. Vi ønsker ikke å bygge ut strømnettet, som driver nettleien opp, men utnytte den kapasiteten som finnes.

- I tillegg er jo prosjektet veldig kult, fordi den «gammeldagse» varmtvannsberederen endelig blir smart. Vi trenger smarte ting og anlegg inn i strømnettet!, legger hun til.

I første omgang skal berederne testes hos 20 kunder på Biri, deretter drøyt 100 på Sjusjøen. Alf Inge Tunheim, prosjektleder forskning og utvikling i Elvia, understreker at dette er et samarbeid mellom nettselskapet og kunden, og at de er helt avhengig av velvilje ute dersom det skal fungere og gi noen effekt.

- Det var ikke en eneste av de 20 som sa nei da vi ringte og spurte. Det forteller at kundene synes dette både er spennende og nyttig å være med på. Det gir håp om at det er mulig å bruke varmt vann til å skape stor fleksibilitet i nettet. Får vi kapasitetsproblemer lokalt, må det også løses lokalt, påpeker han.

Saken fortsetter under bildet:

Isak Biringvad Lande, og Alf Inge Tunheim fra forskning- og utviklingsavdelingen i Elvia, sammen med produktsjef Sigurd Braathen i teknisk rom ute på en av de 20 pilotstasjonene som er plassert rundt om på Biri.[/caption]

Prosjektet er en del av IDE-prosjektet (Intelligent Distribusjon av Elektrisitet) som ledes av Smartgridsenteret på tvers av flere nettselskaper. ENOVA har gitt et tilskudd på totalt 25 millioner kroner til fire demonstrasjonsaktiviteter som skal se på fremtidens fleksible og digitale distribusjonsnett.

God inngang på året
- I testfasen handler det om å lære og erfare hvordan vi best kan finjustere inn kapasitet og egenskapene til produktet for å ivareta forbrukeren og nettselskapet på best mulig måte. Deretter kan vi rulle ut berederne bredt i markedet, sier Braathen og Tandberg.

De kan også glede seg over et svært godt resultat for morselskapet etter årets første tertial, med godt over ti prosent omsetningsøkning i forhold til samme periode i fjor. OSO Hotwater har om lag 200 ansatte og leverer en årsomsetning på over 600 millioner kroner. Ca. 55 prosent av produksjonen går til eksport.

- Det forteller at folk bruker penger på hus og hjem, og at vi er førstevalget for svært mange. Det gode resultatet gir oss muskler til å satse på spennende utviklingsprosjekter, slik som dette sammen med Elvia!