Men etter flere anbud på vanntåkeanlegg etterlyser de nå flere leverandører med ekspertise og kompetanse på denne type brannsikring.

– Boligbygg besluttet sommeren 2023 at nye automatiske slokkesystemer skulle være vanntåke. Årsaken er de store kostnadene og problemene leietakerne får på grunn av vannskadene ved utløst sprinkleranlegg. I dag vurderer vi sprinkler bare når bygget er helt bygget i betong eller mur. Nesten alle eksisterende anlegg er installert i boliger for psykisk utviklingshemmede, såkalte PU-boliger, sier Olav Væhl. Han er utdannet sivilingeniør fra KTH Stockholm og har tidligere jobbet for Statoil, Statsbygg og Sweco.

Boligbygg Oslo KF gir nesten 30 000 svakerestilte mennesker et sted å bo fordelt på 12 000 boliger. Det kommunale foretaket er svært opptatt av brannsikkerhet og skal øke produksjonen av automatiske slokkeanlegg.
 

Ser flere fordeler med vanntåkeanlegg

Væhle peker på flere fordeler med vanntåkeanlegg.

– For det første handler det om å redusere vannskadene ved utløst slukkeanlegg. Vi ser også at installasjon av vanntåkeanlegg gir mindre gravearbeider da de fleste prosjekter har tilstrekkelig kapasitet på eksisterende vann-innlegg. I tillegg reduseres materialbruken og gir mindre CO2-utslipp i prosjektene.

Han forteller at den største utfordringen er antallet tilbydere.
– Det største problemet vårt i dag er at det er alt for få tilbydere. På de siste to anbudskonkurransene var det kun en kvalifisert tilbyder, sier han.

Varierende kompetanse

Han forteller at det er store variasjoner på kompetansenivået i byggenæringen.

– Internt i Boligbygg har vi grei kompetanse på vanntåkeanlegg. Jeg har ikke oversikt over andre deler i Oslo kommune, men vet at tidligere Omsorgsbygg, nå en del av Oslobygg, har bygget mange vanntåkeanlegg. FG godkjenning har dessverre få personer med god kompetanse på vanntåke. Om du ser på bransjen generelt, eksempelvis rørentreprenørene, er det enten god kompetanse, eller ingen.

Hvorfor tror du det er så få tilbydere i markedet?
– Nå er det ikke alle rørleggere som driver med sprinkler, og de som spesialiserer seg på privatmarkedet rører ikke sprinkler. Samtidig finnes det en liste fra FG som viser at det er over 30 bedrifter med kurs på sprinkleranlegg bare på Østlandet, men det finnes ingen liste over bedrifter som leverer vanntåkeanlegg.

Han forteller at etter det ble innført krav til slukkesystem i større leilighetsbygg og andre store bygg har leverandørene og entreprenørene hatt gode tider.

– Jeg kjenner til flere leverandører av vanntåkeanlegg, men det er ikke alle som er interessert i å tilby kommuner når det er mye oppdrag ellers i markedet. Det kan forklares med at det er mye tyngre å levere til kommune og stat enn til en privat byggherre. Men nå som mange boligprosjekter har stoppet opp, skulle man tro det var flere som ville by på våre jobber. Men slik er det altså ikke. 

– Vi håper likevel at vanntåkeanlegg kan utgjøre en større andel av fremtidige installasjoner, avslutter Væhle.