Nylig gikk Sandmæl, som er daglig i Kompetansesenter for brann- og driftspersonell AS, ut i VVSforum med en klar anbefaling om å droppe installering av kategori 4-ventil, og mente heller Oslo kommune burde erstatte kategori 4-ventil med en stengventil, en testventil og en kategori 2-ventil. Sandmæl illustrerte dette med en tegning.

Oslo kommune var positive til en diskusjon rundt temaet, men understreket at de var pålagt til å følge standarden. Leverandøren Resideo mente Sandmæl oppfordret til lovbrudd. 

Les- Spesielt at man oppfordrer til lovbrudd om noe man burde vite
Les:  Derfor bør du unngå installering av kategori 4-ventil på sprinkleranlegg

- Det er flere forhold som må kommenterentes slik at leserne lettere kan forstå fakta og sammenhenger. Jeg vet ikke om det er et ønske om oppmerksomhet, skremme rørleggeren og byggerherre eller hva som ligger til grunn for en slik uttalelse. Resideo viser en manglende forståelse for problemstillingen. De er hjertelig velkomne på kurs hos meg, sier Sandmæl til VVSforum.

Han understreker at kommunene har ulik praksis:

- Drammen kommune krever i dag kun kategori 2-ventil. Derfor er ikke dette en problemstilling som vurderes likt i alle situasjoner eller hos de forskjellige vannverkseiere. VAV i Oslo aksepterer ikke at det installeres kategori 4-ventil med filter når dette gir et krav om trykkøkningspumpe for å kompensere for trykktapet. 

- Jeg har laget en sammenstilling av alle relevante lover, forskrifter og krav som skal ivaretas og relevante problemstillinger i forhold til tilbakestrømmingssikring og hva dette innebærer.

Dette er et dokument på 14 sider, og det blir for omfattende å belyse alle forhold, både for vannverkseier og byggets eier, for vvsforum.no sine lesere. De som ønsker å lese hele dokumentet kan ta kontakt med meg, så skal jeg sende den til hver enkelt. Det er kun en liten del av dette som kom fram i den første artikkelen. At filteret sannsynligvis vil tettes og ødelegge funksjonen til sprinkleranlegget ved en brann, er en helt riktig konklusjon og framstilling – det er uavhengig av vedlikehold, forteller Sandmæl. 

Han fortsetter: 

- Byggets eier er ansvarlig for at brannsikkerheten er ivaretatt – ikke bare at det ikke blir tilbakestrømming. De store eiendomsselskapene i Oslo setter pris på å bli informert om at kategori 4-ventil med filter påvirker brannsikkerheten i bygget. Eier av bygget bruker denne informasjonen til å foreta egne vurderinger og valg. Det er kun et spørsmål om tid før det oppstår brann i sprinkleranlegg grunnet tett filter som følge av installering av kategori 4-ventil.