Kai Johnsen ble ansatt 1. april 2019 som daglig leder for VVS Eksperten, med mål om å videreutvikle og drifte kjedekonseptet for å gi medlemmene en lønnsom og enkel hverdag. Siden har det bare gått én vei. Sammen med engasjerte og flinke kolleger på kjedekontoret og et offensivt styre, har de formet et svært attraktivt konsept som stadig flere vil bli en del av. 

Som en naturlig del av utviklingen og veksten, har parallellkjedene Rørlegger på hjul, VA Eksperten og sist Anleggsgartner på hjul sett dagens lys. Nå er de samlet under paraplyen Kjedehuset AS. 

1,7 milliarder i vareinnkjøp 
- I tillegg til medlemsveksten, var også omsetningsveksten i 2023 svært positiv – selv i tider hvor bransjen generelt sliter. Vi hadde et samlet innkjøpsvolum på 1,7 milliarder kroner, som er en øking med 7,3 prosent fra året før. Økt omsetning følger naturlig med at vi får flere medlemmer, men også fordi det i sum skapes lokal vekst blant medlemmene, forteller Johnsen. 

- Vi må takke våre leverandører, samarbeidspartnere, og grossister for at vi klarer å få til dette, og at de viser oss tillit i form av konkurransedyktige avtaler.

Også inngangen av 2024 har vært svært positiv, som har styrket ham i troen på å kunne nå milepælen på 1000 medlemmer. 

- Mye handler om synlighet, som vi har lyktes svært godt med gjennom vår satsing på norsk langrenn med VVS Eksperten. I fjor høst inngikk som kjent Rørlegger på hjul en treårig sponsoravtale med Norges Ishockeyforbund, som skal bygge merkevarene og løfte oss ytterligere opp i folks bevissthet. Dette er langsiktige og strategiske initiativ fra oss. 

Neste år arrangeres VM på ski i Trondheim, og Johnsen kan love at de skal markere den begivenheten på best mulig måte; både i forhold til profilering og arrangementer med samarbeidspartnere og medlemsbedrifter. 

- Vi føler at vi tar et samfunnsansvar når vi støtter idretten. En ting er toppidretten, men dette får ringvirkninger og faller også tilbake til breddeidretten som er viktig for alle unge som ønsker å drive med idrett, og noe meningsfylt i hverdagen. Det har en stor gevinst for samfunnet. 

- Sammen er vi sterke
Johnsen er selvsagt fornøyd med utviklingen, men understreker samtidig at det er ingen ting som kommer av seg selv. Det er fortsatt hardt arbeid og strategiske valg som reder grunnen for framgangene. 

- Ja, jeg er veldig ydmyk og takknemlig overfor alle våre medlemmer som vil være med og utvikle oss som en god kjede. Det er alt vi står for sammen som gjør oss sterke. Og det er sammen vi skal nå de målene vi har satt oss, påpeker han. 

Mye på programmet fremover
I disse dager gjør medlemsansvarlig i VVS Eksperten Geir Rune Bøkeid og Kai Johnsen seg klare til distriktsmøter, og skal reise Norge på kryss og tvers, og det samme skal kjedeansvarlig for Rørlegger på hjul, Benny Kopperud. 

- Distriktsmøtene er vår viktigste jobb, det er da vi kommer ut til medlemmene våre for å snakke med de, høre hva de er opptatt av i den daglige driften, hva de trenger av kompetansepåfyll gjennom kursing og ikke minst at vi får tilbakemeldinger på den jobben kjedekontoret gjør, sier Johnsen.

I år arrangeres også Kompetanseuka for VVS Ekspertens medlemmer i slutten av april.

- Blant temaene vi løfter opp denne gangen er komfortkjøling - Hvordan dimensjoneres komfortkjøling, hvordan unngå feil, trykk og ekspansjon i varmeanlegg, vannbåren gulvvarme, vannbehandling og nasjonal veileder, dynamisk ekspansjon, ekspansjonskar for tappevann og hvordan beregne størrelse på ekspansjonskar osv. Dette er viktige temaområder vi vet våre medlemmer vil sette stor pris på. I tillegg vil man bli kurset i inndrivelsesprosessen. 

- Vi har med oss dyktige kursholdere og bedrifter som David Zijdemans, Lasse Ødegaard og Kompa AS, for å nevne noen. Fra tidligere samlinger, vet vi at det faglige påfyllet blir mer og mer viktig for medlemmene, og derfor bruker vi mye tid på å finne riktige temaer, sier Johnsen. 

VVS-dagene 2024
Under VVS-dagene i oktober vil kjedene følge modellen som under VVS-dagene i 2022, hvor man samler Rørlegger på hjul og VVS Eksperten på felles stand.

- Vi må utnytte de synergiene våre konsepter gir, og det er helt naturlig at vi stiller ut sammen. Her skal medlemmene bli invitert på vafler og kaffe og en god prat. Vi avviser selvsagt heller ikke rørleggere og rørleggerbedrifter som ikke er medlemmer, men som har lyst til å ta en prat med oss under messedagene. Her er alle hjertelig velkomne. 

Samler 150 lærlinger
I 2022 samlet VVS Eksperten og Rørlegger på hjul rundt 110 lærlinger under en dag på VVS-dagene. I år kommer det 150 lærlinger som skal delta over 2 dager.

- Vi utvider programmet, slik at de får bedre tid til å besøke messen på egenhånd, utover det faste programmet. Når de ankommer Lillestrøm starter dagen som sist med en felles samling med kjedeledelsen, som vil fortelle om kjedene, konseptene våre, rørleggerfaget - og ikke minst viktigheten av å rekruttere lærlinger til faget.

- Lærlingene skal som i 2022 besøke mange av VVS Ekspertens og Rørlegger på hjuls samarbeidspartnere på standene. Vi er utrolig stolte over at så mange vil besøke messen og komme til vårt arrangement, sier Johnsen.