LK Systems lanserer lekkasjebryteren LK WSS Mini, beregnet på å styre vanntilførselen lokalt eller sentralt i hus eller leiligheter. - Denne løsningen og produktet henvender seg til en større del av markedet enn storebroren, og er et etterspurt produkt ute hos rørleggeren vi har store forventninger til, sier salgssjef Anthoni R Dias til VVSforum.

WSS Mini består i utgangspunktet av en hovedenhet, en LK-sensor WSS og en motorventil, og systemet kan kompletteres med kontrollpanel og opptil 16 lekkasjedetektorer der alt tilbehør tilkobles trådløst til hovedenheten. Lekkasjedetektoren har også en innebygget temperaturovervåker som stenger av vanntilførselen ved temperaturer under 5° C.

- LK WSS Mini er et påbygningssystem som er tilpasset det norske markedet, og egner seg også perfekt eksempelvis på hytta. Med vår løsning med temperaturovervåkning, ville mange unngått vannlekkasjer og frostskader i den strenge kuldeperioden vi opplevde i vinter. Og kalde vintrer vil vi helt sikkert oppleve igjen!

Ledende i Norden
LK Systems er blant de ledende aktørene i Norden innen egenutviklede løsninger for varme- og tappevannsystemer. Sortimentet består særlig av systemer for radiator- og gulvvarme, tappevann og avløp, samt ulike typer av rør og rørkoblinger. En slik posisjon betinger kontinuerlig fokus på produktutvikling, og nå kan de altså lansere ytterligere en nyhet for en enklere og smartere hverdag.

Det er mange gode årsaker til at dette vil bli en foretrukket løsning, sier han.

- Ja, «Mini» er skreddersydd for småinstallasjoner og fordelene og bruksområdene er mange. I tillegg til å kunne tilkoble lekkasjedetektorer i områder med spesielt høy risiko for lekkasje, er det enkelt å installere og koble opp til vår nettserver for at du skal kunne styre og overvåke ditt eget system. Og selv om det er et kompakt design, har bryteren en sterk motor som styrer den vridende kuleventilen – som automatisk trimmes en gang i døgnet. Dessuten er det testet og godkjent i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning.

Tre nivåer
Systemet leveres i tre ulike pakker; henholdsvis «Start», «Standard» og «Plus»:

LK WSS Mini Start er en pakke bestående av en hovedenhet, en motorventil ¾” og en sensor. Pakken brukes der en ønsker å stenge vannet ved en eventuell vannlekkasje, f.eks. ved en vannautomat eller en kaffemaskin.

LK WSS Mini Standard består av en hovedenhet, en motorventil 1/2”, ¾” og 1", en sensor samt en lekkasjedetektor. Pakken brukes der en ønsker å stenge vannet ved en eventuell vannlekkasje, f.eks. i et kjøkken. Lekkasjedetektoren har to sensorer, men kan påbygges med flere. Oppdager sensoren en lekkasje, sender den en signal til hovedenheten som stenger vannet. Det er også mulig å komplettere systemet med flere lekkasjedetektorer, om en vil overvåke flere plasser.

LK WSS Mini Plus er en pakke bestående av en hovedenhet, en motorventil 1/2”, ¾” og 1", en sensor, et kontrollpanel og en lekkasjedetektor med to sensorer. Pakken brukes der en ønsker å stenge vannet ved en eventuell vannlekkasje, f.eks. i et kjøkken. Med kontrollpanelet kan man stenge av vannet direkte eller med forsinkelse og slå det på igjen. Lekkasjedetektoren har to sensorer, men kan påbygges med flere. I tilfelle av lekkasje, sender den et signal til hovedenheten, som stenger vannet. Det er mulig å tilkoble flere sensorer for deteksjon på et større areal. Lekkasjedetektoren kommuniserer trådløst, er batteridrevet eller kan ha ekstern spenningsforsyning. Totalt kan max 16 kontrollpaneler eller lekkasjedetektorer kobles til hovedenheten.

Systemet spenningssettes med en 5V nettadapter, og for alle tre variantene er det mulig å koble til flere sensorer ved behov.

QR-kode
Nytt er også at rørleggeren nå kan få tilgang til monteringsanvisning og feilsøking ved å scanne en QR-kode med smarttelefonen. Dermed er jakten på en bruksanvisning på avveier en saga blott!

- I sum er dette et ideelt system for de som trenger en enkel og kompakt løsning for vannskadesikkerhet. Utfordringen, er ofte at mange velger de billigste løsningene framfor de smarteste. Men om lekkasjen først oppstår, kan det koste deg svært dyrt. Således er WSS Mini er en svært billig forsikring, minner han om.