- Ja, alt henger naturlig sammen med vår bærekraftprofil, som Oras har hatt på agendaen i mange år. Vi har klimavennlige produksjonsmetoder, vi bruker kortreiste råvarer, vi har intelligente kraner som reduserer vann- og energiforbruket og vi er tett på markedet som gir minimal transport, sier Country Manager Lars Erik Fossum. 

- I tillegg har vi fokus på kildesortering og gjenbruk, og vi stiller strenge krav til våre leverandører og samarbeidspartnere som sikrer at det er ordnede forhold gjennom hele verdikjeden. Men like viktig er å kunne levere dokumentasjon over livsløpet til produktene våre, samt andre tiltak for hjelpe kundene til å være bærekraftige. 

Miljøsertifiserte bygg

Han påpeker at byggebransjen blir mer og mer grønn, det vil si at nybygg er basert på miljøstandarder som BREEAM, BREEAM In Use, WELL, LEED og Svanemerket. Gjerne flere i kombinasjon. 

- Det stiller samtidig stadig strengere krav til at vi produsenter kan levere produkter og løsninger som tilfredsstiller de ulike sertifiseringskravene. Og det holder ikke å fortelle at vi gjør det slik eller slik. Alt skal dokumenteres og verifiseres gjennom ekstern revisjon.

EPD blir et markedskrav

Proffmarkedet har gjennom mange år forholdt seg til ulike digitale formater. BIM sørger for å knytte alle fagene sammen i et byggeprosjekt, og er for lengst et godt innarbeidet verktøy. Samtidig har det i stadig større grad blitt stilt krav til lavest mulig klimaavtrykk, som igjen betinger omfattende dokumentasjon om arbeidsmetoder og produkter dersom det skal være målbart opp mot de ulike miljøstandardene. 

- Nå er det snart et markedskrav at det følger EPD-er med alle produktene, sier Marketing Specialist Susanne Karine Halck. 

- Det vil si en oppsummering av klimafotavtrykket gjennom standardiserte tall for miljø- og klimaparametere som CO2, energiforbruk, resirkulerte materialer, utslipp, eventuelle farlige stoffer, behandling av avfall etc, forklarer hun. 

- Dette gir kunden mulighet til å sammenligne miljøprestasjonene til ulike produkter med samme funksjon. Å dokumentere miljøeffekter av egen produktutvikling bidrar til en åpen og kvantitativ miljøinformasjon for nye målgrupper. I tillegg imøtekommes markedets krav til miljødokumentasjon fra private og offentlige innkjøpere.

Omfattende arbeid

Oras kan allerede tilby EPD-er på alle sine viktigste produkter, samt at alle nye produkter blir levert med en slik omfattende dokumentasjon og tredjeparts verifisering. 

- EPD er gjerne på 12-14 sider med dokumentasjon på hvert produkt, så det er mye data som skal inn. Dette har vært en lang og tidkrevende prosess, sier salgssjef Olav Aastvedt. 

Han er samtidig klar på at det er verdt innsatsen. 

- Selv om mange i dag sikkert føler at dette mest er ekstra tidstyv i hverdagen, vil man om noen år i langt større grad enn i dag velge produkter basert på det miljøavtrykket de setter. Derfor er det viktig å være tilstede i de ulike produktdatabasene. Vi har med andre ord tilpasset oss det kravet som vil komme fra alle.

Enkelt valg for kunden

Susanne forteller at de også har lagd guider over hva slags installasjoner man bør ha i grønne bygg. Dermed kan alle som er involvert i et byggeprosjekt få anbefalinger om hvilke produkter de skal bruke i forhold til miljøkravene som er satt. 

- Når de skal planlegge kjøkken eller bad, kan de eksempelvis få dokumentert vann- og energiforbruk på konkrete installasjoner. Det gjør det enkelt for kunden å velge løsning uten å måtte bruke masse tid på å finne miljøpåvirkningene.

Går mot mer løsningssalg

Nettopp etterspørselen etter ferdig, dokumenterte løsninger for proffkundene, er stadig stigende, forteller Aastvedt. 

- Ja, det går mot mer og mer løsningssalg. Vi får stadig oftere henvendelse fra byggherre om at de skal ha et bygg innenfor en bestemt miljøstandard, som setter krav til produkter og dokumentasjon. Da ønsker de en ferdig pakke som tilfredsstiller dette. Det er enkelt, kjapt og løsningsorientert. 

- På grunn av denne utviklingen, utvider vi staben. Vi har dyktige folk ute og selger, og som snakker med folk i hele verdikjeden. Nå har vi i tillegg lagd en avdeling med flere dedikerte ansatte som understøtter hvert sitt distrikt og som vil ha ulike spesialoppgaver innen miljøstandarder i ulike markeder. Vi skal sørge for å gi bygget de beste og enkleste løsningene innenfor vårt produktsegment, nettopp ved å ha pakkeløsninger for de ulike typer av bygg og sertifiseringer.

Skal være lett å bruke Oras

Lars Erik minner samtidig om at de har et eget BREEAM-sortiment med datablader, godkjenninger og erklæringer lett tilgjengelig på hjemmesiden. Produktene vil også komme inn i NOBB-VAVVS (NRF-databasen). 

- Vi har også egen PIM-base som vi eier og styrer selv, vi har Mobil produktinformasjon (MPI) som gir rørleggeren et praktisk brukergrensesnitt for forskjellige typer produktinformasjon – og via AR (utvidet virkelighet) kan du få interaktive 3D-produktvisninger og teste i detalj hvordan kjøkkenkrana ser ut. 

- Det skal være både enkelt og lønnsomt å bruke Oras, konkluderer trioen.