- Det vi håper og tror, uansett eget ståsted, er at det er en felles interesse for å sikre drikkevannet vårt. Vi har et klart lovverk i Norge som tilsier at det er forbudt å forurense drikkevannet, sier Tom Fjordvang og Roar Syvertsen hos Resideo. 

- Det som er selve kjernen her, og som vi gjerne tar en generell diskusjon om, er problematikken i forhold til service og vedlikehold, legger de til.  Valg av ventil iht. NS-EN 1717 er ikke problemet, da det er filteret/ slamsamleren som utpekes som potensiell risiko. 

Les:
 Spesielt at man oppfordrer til lovbrudd om noe man burde vite
Les: Derfor bør du unngå installering av kategori 4-ventil på sprinkleranlegg

I dialog med Mattilsynet

Tom Fjordvang har vært i dialog med Mattilsynet som fører tilsyn med at kravene i drikkevannsforskriften følges. Tilsynsmyndigheten påpeker at de er veldig opptatt av drikkevannsikkerhet, og aksepterer ikke at sprinkelvann ansees som drikkevann.

Formålet med drikkevannsforskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.  

-  Derfor synes vi det er skremmende at noen Kommuner aksepterer kategori 2-ventil i sprinkelanlegg. Kategori 2-ventil brukes til å skille rent drikkevann fra væske som ikke utgjør noen helsefare.

- Er skremt over bransjen og byggeiere

Runar Holm Næss, regionansvarlig teknisk/salg hos SGP Armatec AS - en av landets eldste og ledende leverandører av utstyr til vannbåren varme –er skremt nettopp over bransjens og byggeieres holdninger når det gjelder service og vedlikehold. 

- Helt ned på eneboligsegmentet leverer mange et varme- og sanitæranlegg til en pris av kanskje mellom 350 og 500.000. Mange av anleggene overleveres uten serviceavtaler. Det samme skjer på større bygninger, hvor anlegget leveres med to års prøvedrift. Vi bør komme med krav i vår bransje også om årlig service eller service på installasjoner etter produsentens anbefalinger for å opprettholde garantien på produktene. 

Holm Næss trekker sammenligninger med bilbransjen. 

- Prøv å kjøpe en bil og reklamer etter fire og et halvt år uten at du har hatt den på service. Da hadde de stått og ledd av deg! Vi må få inn også i vår bransje at det er en selvfølge med service og vedlikehold. Om vi ikke aksepterer det, har vi et kjempeproblem. 

Kommunene gjør mye feil

Han påpeker at også i kommunene ser han tilfeller han ikke nøler med å karakterisere som hårreisende- eksempelvis at de godtar å sette en tilbakeslagssikring med siler ned i kummer. 

- Og vi ser at kommunene fyller spylebilene sine som de kjører råkloakk på, og bare kopler på en brannkopling. Tenk om det skulle skjedd et uhell akkurat i den perioden en tankbil fyller. Ja vel, det er en liten sjanse til at det vil skje, men risikoen for å dra farlige virus/bakterier rett inn i drikkevannet, er der. Vi er heldige som har en ressurs som mange andre land ikke har. Den må vi ta vare på! 

Ønsker dialog

Syvertsen og Fjordvang understreker igjen at de er ydmyke i forhold problematikken, og at de ønsker dialog med bransjen om hvordan drikkevannsressursen kan ivaretas på best mulig måte. 

- Vi vilgjerne være med i en arbeidsgruppe med kommunene og Norsk Vann og andre interessenter, om målet er å finne en felles forståelse for hvordan det skal gjøres på best mulig måte.

Det er alle tjent med!