Bård Baardsen i Varmepumpeforeningen er ikke alene om å mene at byråkrater hinder enøk-politikk.
For 17 år siden innførte EU krav om nasjonale mål og handlingsplaner for energieffektivisering. Det var en del av energitjenestedirektivet, som er vurdert som EØS-relevant. Senere har EU vedtatt bygningsenergidirektivet og energieffektiviseringsdirektivet, som etter henholdsvis 13 og 11 år ikke er tatt inn i norsk lov.  

– Bevisst trenering
Rådgiver Bård Baardsen i NOVAP mener olje- og energidepartementet trenerer (OED) implementering av direktivene bevisst. 

– De vil ikke ha en aktiv politikk på energieffektivisering, men ønsker at det skal skje av seg selv: at markedet skal løse det. EU-direktivene handler om konkrete virkemidler, og er veldig likt det som nå anbefales av Energikommisjonen, sier han.

Hevder politikerne er ansvarlige, ikke byråkratene
Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i OED avviser kritikken av departementet.

– Det er politisk ledelse i departementene og regjeringen som til enhver tid står ansvarlig for gjeldende politikk, poengterer hun overfor Altinget.

Skulle vært vedtatt av Solberg-regjeringen
Da Venstre satt i regjering, fikk de gjennomslag for at energieffektiviseringsdirektivet skulle gjennomføres i Norge. Men det skjedde ikke under Erna Solbergs ledelse. 

– Det skulle ha blitt vedtatt. Det var en del av enigheten fra 2018. Hvorfor det ikke er vedtatt, kjenner jeg ikke til, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen til Altinget.

– Motvilje i embetsverket
Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R) oppfatter den manglende oppfølgingen av EU-direktivene som uttrykk for en motvilje i embetsverket mot å sette i gang en storstilt satsing på energieffektivisering. 

– Grunnen til at jeg mistenker en motstand i embetsverket, er at et enstemmig storting har stilt seg bak flere vedtak, poengterer hun. Dessuten har det vært motvilje under ulike regjeringer.

– Det tyder på at embetsverket motsetter seg det. En sterk regjering bør klare å trumfe det gjennom likevel, når det er så stor tverrpolitisk enighet om dette, sier Marhaug til Altinget. 

Les mer om EU-direktivene og trenering på Altinget.no