Forslaget om en storsatsning på bergvarmepumper er et av flere fra Rødt-representantene Sofie Marhaug og Geir Jørgensen som skal behandles i Stortingets energi- og miljøkomité den 16. februar.

Vi trenger sterke virkemidler

Nesten halvparten av strømmen vi bruker i Norge går til å varme opp bygg. Samtidig trenger Norge mer kraft i årene framover, ifølge Energikommisjonen. 

 Marhaug og Jørgensen påpeker at sterkere satsing på konfliktfri, lokal energiproduksjon med bergvarme er noe av det raskeste og beste vi kan gjøre.  
– Bergvarme er utslippsfri, regulerbar og konfliktfri energiproduksjon og potensialet er stort. Men vi trenger ambisiøs politikk og sterke virkemidler for å realisere så mye som mulig av dette potensialet så raskt som mulig, understreker Marhaug, som er andre nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité

En klar plan for bergvarme og bedre støtteordninger

Hun og Rødt-kollega Jørgensen har tre konkrete forslag til regjeringen som handler om bergvarme: 
            • Lag en plan og støtteordninger for å installere bergvarme i alle bygg som har vannbåren varme og ikke er tilknyttet fjernvarme. 
            • Skjerp kravene til energifleksibel oppvarming i byggteknisk forskrift 
            • Sørg for at støtteandelen til bergvarmepumper reflekterer at dette er en svært energieffektiv teknologi 

En tydelig stemme i energidebatten

– Sofie Marhaug har siden hun ble innvalgt på Stortinget høsten 2021 jobbet veldig aktivt for å øke satsingen på konfliktfri energi i form av energieffektivisering, varmepumper og solenergi, poengterer Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening. Marhaug evner også å skape oppmerksomhet om dette, og troner øverst på lista over hvilke nye Stortingsrepresentanter som er mest omtalt i norske medier. 

– Det er positivt for alle oss som jobber med energieffektivisering, fastslår Baardsen. Marhaug skal også holde innlegg på Varmepumpekonferansen 2023.

Hvor viktig er nivået på støttesatser for nordmenns vilje til å investere i enøk-tiltak?
Marhaug er opptatt av dette, og poengterer at investeringskostnad for solceller og bergvarme i boliger er sammenlignbare. 
             • 260 % flere tiltak for solcelleanlegg fikk Enova-støtte i fjor, mens 
             • 16 % færre bergvarmeanlegg fikk støtte

Ministeren må svare om bergvarme-støtte

Nå utfordrer hun klima- og miljøministeren til å svare på dette gjennom å stille et skriftlig spørsmål: 
– Har økningen for solceller og nedgangen for bergvarme sammenheng med at Enova økte støttesatsen for solcelleanlegg i 2022? 

Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til klima- og miljøministeren

Mens Enova støtter bergvarmeanlegg med 10 000 kr, økte satsen for solcelleanlegg fra 27 500 kr til 47 500 kr.