- Responsen overgår forventningene. Selv om vi visste det ville bli stor interesse fra frittstående rørleggere akkurat nå som initiativet er tatt til Innkjøpsalliansen CoRk, og det er en viss nedgang i byggeaktiviteten, opplever vi et tilsig av nye medlemmer uten sidestykke.

Under de to første dagene av VVS-dagene meldte nærmere 50 nye potensielle medlemmer sin interesse, mens det nærmest eksploderte dag tre, forteller Frank Olsen.

Gode innkjøpsbetingelser som vil bli enda bedre, kombinert med et sterkt nettverk, god eksponering gjennom media samt det faktum at Rørkjøp ikke har medlemsavgifter, er momenter som virkelig teller.

- For rørleggere som nå velger overgang til Norges største kjede i antall medlemmer blir de med på et vinnerlag som har vært i kontinuerlig vekst siden starten for 10 år siden. Vi ser også at vår nøkterne drift og uformelle stil har blitt lagt merke til. Vi bruker ressursene til å kjempe for rørleggeren, og det er nok den viktigste årsaken til vår vekst, påpeker Olsen.