Den tekniske utrustningen som tidligere krevdes for slike målinger har omfattet store vifteaggregat, rør- og trykkmålings instrument, og i enkelte tilfeller også pc utrustning. På grunn av dårlig målenøyaktighet har måleprosedyren vært begrenset til store luftmengder tilsvarende tetthetsklasse A og B. Det har også tatt lang tid, vært vanskelig å utføre i trange rom, samt krevd mye manuelt etterarbeide.

Med den bærbare Lindab Leakage Tester åpnes helt nye muligheter for montasje- og servicepersonell til raskt og enkelt å kunne foreta automatiske målinger selv med små luftmengder uten noe manuelt beregningsarbeid. Ettersom måleresultatet presenteres direkte kan lekkasjer identifiseres og rettes opp umiddelbart.

Lindabs løsning er unik i det at den kompakte enheten inneholder både trykk- og mengdemåling samt to turbindrevne vifter. I målesystemet inngår også en trådløs skriver samt annen utrustning som kreves for å tilslutte målesystemet til ventilasjonssystemet. Oppblåsbare tetningsballonger forenkler tettingen av sirkulære ventilasjonskanaler i dimensjonene 100 – 630 mm.

Lindab Lekkasje Tester leveres i to aluminiums kofferter.

Lindab AS  finner du på  stand D01-06 under VVS-dagene.