-  Vår viftekonvektor Olimpia er en mye mer elegant, smalere og lettere modell enn tidligere. Og det er her under VVS-dagene vi for første gang kan vise frem disse modellene, sier daglig leder i SGP Varmeteknikk Jo Helge Gilje.

Varmepumper er en energikilde som blir stadig mer aktuell, og da er viftekonvektor en natrlig del av oppvarmingen i en bolig eller på en arbeidsplass.

Bruk av varmepumper krever oftere varmeavgivere som er dimensjonert til å håndtere lavere temperaturer, samtidig som det ikke er riktig eller formålstjenlig med gulvvarme alle steder.

Ved at Olimpia nå kan levere viftekonvektorer som er kun 12,5 cm dype, og er like varmeeffektive, ser Gilje som et stor markedsmessig fortrinn og ikke minst at det er en betydelig bedre løsning for boligeiere. Disse nye modellene gir mer plass i rommet, fremhever han.

Prisen på de nye modellene ligger på rundt 4000 kroner pluss moms.

Gilje kan også vise til en helt ny akkumulatortank som SGD Varmeteknikk nå går ut i markedet med (bildet til høyre).

- En av fordelene med denne er at isolasjonen er hele 10 cm tykk! Det er utrolig mye, påpeker han.

Den nye akkumalatortanken er også designet slik at om huseier bytter energikilde er det lett å demontere den gamle fra tanken og montere den nye, uten at det må til omfattende inngrep.

Akkumulatortanken er en absolutt forutsetning i et vedfyrt sentralvarmesystem.

Akkumulatortanken er å anse som anleggets batteri, og dette batteriet lades av vedkjelen under fyring. Det er derfor viktig at kjele og akkumulatortank passer til hverandre.
 

Synspunkt på artikkelen? Skriv til journalist Per Henriksen