Espen Teien i Ringvoll VVS og Varmepumpeteknisk AS, har et godt poeng i at vi må stå samlet og slå oss på brystet å være stolte. Rørleggerbedrifter har all grunn til det. Så er jeg uenig i at bransjen ikke gjør det. Så er det en gang sånn at det du gir oppmerksomhet, det er det du ser. Ser du mørkt på det, ja da er det vanskelig å se glimt av sol.

Les: - Vi rørleggere er for feige og illojale!

To fakta som alene gir grunnlag for indre jubel i et rørleggerhjerte:
•    Vi har 2200 lærlinger i faget ved inngangen til 2024. Det er flere enn for ett år siden. Mens andre byggfag har færre lærlinger, har rørbransjen flere. Det er et tegn på minst en ting; rørleggerbedrifter fremstår som attraktive og gode bedrifter å søke seg til. Bransjen har et godt rykte.
•    Det er 611 skoleplasser i videregående skole. I fjor var det 284 flere søkere enn det var plasser, og det selv om fikk en ny klasse i Trondheim. Gode søkertall er tegn på det samme: rørleggeryrket er populært. "Alle" vil bli rørleggere.

Espen Teien peker på et viktig problem; det er for lett å starte rørleggerbedrift og du trenger ikke en gang svennebrev for å kalle deg rørlegger. Vi er enig; det er uhørt! Så er det ikke sånn at vi i RørNorge sitter og tvinner tommeltotter og lar være å jobbe med vanskelige saker. Tvert imot. Men noen oppgaver tar både tid og kløkt for å løse. Saken er ikke løst med et leserinnlegg.

Lovregulering av rørleggeryrket handler først og fremst om helse, miljø og sikkerhet. Rørtekniske anlegg er avanserte, går de i stykker kan det føre til råteskade som ikke er bra for helsen. Virker ikke sprinkleranlegget, kan liv gå tapt i brann. Så er det unødvendig å nevne at rent vann er kjempeviktig for god helse.

Sammen med Fellesforbundet har vi de siste tre årene jobbet strukturert for å få rørleggeryrket lovregulert. Vi har "oversatt" den danske ordningen, og dokumentert at selv i EU kan det stilles krav til utførende håndverkere.

Vi spiller på lag med Fellesforbundet. Det største og sterkeste LO-forbundet vedtok på sin kongress i høst å kreve at rørleggeryrket blir lovregulert. Det er bra. Vi har sammen med dem vært på flere møter i Stortinget – og ser etter hvor det politisk er mulig å forankre kravet.

I slutten av januar var vi på et svært godt innspills møte med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) som i løpet av 2024 skal jobbe med å se på hvilke krav som skal stilles til utførelsen av arbeid i byggenæringen. RørNorges hovedbudskap, formidlet glitrende av Oddgeir Tobiassen, var: lovreguler rørleggeryrket. Når den saken løftes til politikernes bord om et års tid kan det være en glimrende anledning for at rørleggeryrket faktisk kan bli lovregulert. Vi skal i alle fall gjøre vårt i den saken!

Så er det sånn at jo sterkere vi er som bransjeforening, desto større tyngde får vi. Bransjemuskler er viktig for å få gjennomslag. Tydelige folk, som Espen Teien, som brenner for rørfaget, er veldig velkommen som medlem. Sitter vi på hver vår tue, da blir vi ikke veldig sterke.