I 2014 ble Truls Lystang administrerende direktør for Grundfos Norge. Et par år etterpå fikk han ansvar for Norden og enda et år senere hadde han ansvaret for Nord Vest-Europa. Etter tidenes største omorganisering av Grundfos konsernet i 2021, fikk Truls ansvar for industrisalg i Europa. Det bratteste karrieresteget kom nå i sommer, da han ble utnevnt som Senior Vice President og global leder for industrisalg og en del av divisjons ledelsen. 
Grundfos er en av verdens ledende pumpeprodusenter. Selskapet er delt opp i fire segmenter, der industri er en av dem.

- Jeg har vært heldig, og fått muligheter og levert gode resultater over tid sammen med dyktige medarbeider sier Truls Lystang.
- Det er en stor oppgave som jeg er ydmyk over. Jeg har etter hvert fått mye internasjonal erfaring – både i fra Grundfos og tidligere i Danfoss som er viktig å ta med seg. Grundfos ønsker å bli en ledende aktør på det industrielle markedet og industrisegmentet er i ferd med å bli den største divisjonen i konsernet.

For å kunne ha et fullt fokus på denne stillingen, trekker Lystang seg som leder for Europa og administrerende direktør i Grundfos Norge.

Industrien trenger et stadig sterkere fokus på klima og vannforbruk

 

- Vi kommer til å jobbe mye med energieffektive løsninger, og en av de store utfordringene verden står ovenfor – knapphet på vann. Industrien bruker altfor mye vann, sier Truls.

Han forteller videre at vannmangelen ikke kan løses uten at industrien tar store grep. Industrien forbruker mer enn halvparten av alt tilgjengelige drikkevann i den industrialiserte delen av verden, og dette kan ikke fortsette. Mange steder, også i den vestlige verden, sliter man med å få tak i nok vann.

Når Grundfos jobber med løsningene på hvordan de kan hjelpe industrien til å bruke mindre vann, er tankegangen to-delt.

- Når vi har gjort det vi kan for at det brukes minst mulig, kommer det til syvende og sist til gjenbruk av vann. Vannet du ikke bruker, er den reelle besparelsen og menneskene trenger vannet mest, sier Truls.

Dette fokuset driver industrien til å tenke nytt. Alt fra fødevareindustri, bryggerinæring, farmasøytiskindustri og bilindustri må tenke på hvor mange liter vann de forbruker per enhet de produserer. 

- Det har de ikke hatt like høyt på agendaen før, for frem til nå har vann bare vært en ressurs man brukte og hadde ubegrenset av. Men det har forandret seg. Nå er vann kanskje noe av det viktigste de tenker på, sier Lystang 

- Når det skal bygges en ny fabrikk, må det i samarbeid med lokale myndigheter dokumenteres at de kan sikre egen vannforsyning eller love et minimum av forbruk. I motsatt fall blir de pålagt skatter og avgifter eller står i fare for at fabrikken kan miste lisensen, og nektes å bygge.

Den andre store agendaen til Grundfos er energieffektivitet. Det er et arbeid som vil kreve effektive pumpeløsninger og teknologi, som Grundfos kan være med å bidra til, både sammen med kunder og rett til sluttforbruker.

Lik agenda på tvers av landegrenser

 

- Agendaen er den samme i hele verden med den nødvendige lokale tilpasning. Stillingsskiftet er et globalt steg med et stort kulturelt ansvar. Vi ønsker en global agenda og da er vi avhengige av sterke regionale lederteam. Nærheten til kunden er veldig viktig og min rolle blir å være en forsterker av det, sier Truls.

Når han nå trer inn i divisjonsledelsen, ligger fokuset på mer enn salg. Både utvikling og fotavtrykk kommer til å stå i fokus.

- De store endringene med end-to-end perspektivet kommer inn i en sånn lederrolle. Det kommer til å bli en spennende og bratt lærekurve, sier Truls.

Nå er det også mulig å se på hvordan ulike land og team fungerer sammen. Videreføre måter å jobbe på, som fungerer fra et sted til annet. Med lokale små tilpasninger, der det kreves.

Energieffektivisering er mer aktuelt enn noen gang

 

- Vi er gode på å jobbe med store produsenter som trenger store volumer, understreker Lystang.

Han forteller at problematikken er ekstremt relevant med de økte energiprisene. Selv om endringer kan bli dyrt, er mange produsenter mer eller mindre tvunget til å gjøre noe. Hvis de ikke reduserer strømforbruket og forbedrer energieffektivitet på produserte løsninger blir kostnader og konkurransekraft en stor utfordring.

Det gode samarbeidet fører til resultater

- Jeg tror vi skal kunne drive en positiv vekst selv i et tøft marked som det tegner til å bli fremover. Vi har produktene, teknologien og en portefølje som kan drive bra vekst, sier Truls. 

Han forteller at kjerneproduktet er pumper og at ny teknologi som kunstig intelligens vil gjøre installasjonene enda smartere og effektive. Det gjelder å forstå kundebehovet og forstå hva de trenger.

Truls Lystang brenner for å skape gode team. Han hevder at å få det beste ut av team slår enkeltindivider til enhver tid. Med en genuin interesse for mennesker som driver forretninger, har han aldri hatt behov for spisse albuer i sin lederstil. Nøkkelen er å skape gode relasjoner både eksternt og internt.

- Det er artig at det finnes selskaper som Grundfos med nordmenn i toppstillinger. Det viser at det går an å ha en karriere på høyt internasjonalt nivå med base i Oslo, avslutter Truls Lystang, den nye lederen for globalt salg i industridivisjonen hos Grundfos.