- Jeg vil være en slags mentor og jobbe med prosjekter av forskjellig slag, og så får jeg mindre kontor, sier Tor Brønn til www.vvsforum.no og skratter høyt. Blid og omgjengelig som 65-åringen (fødselsdag torsdag forrige uke) alltid er.

Høyere status
Det blir altså ikke noe nytt come back for Tor Brønn denne gangen. Han gikk jo av som Uponor-sjef or ne år tilbake, for så å komme tilbake etter en rekke helsemessige utfordringer. Nå skal han dyrke hjertetrimmen og ta seg av familien i større grad enn tidligere.

- Jobben har vært min hobby, men jeg har fire barnebarn og er opptatt av sang og musikk, så jeg skal nok fylle dagene, selv om ansvaret blir noe mindre nå, sier Brønn.

Tor Brønn er utdannet autorisert rørleggermester, men sluttet med å legge rør på 70-tallet. Siden har han vært i salg og hatt lederoppgaver. Brønn er av den gamle skolen, men han er ikke konservativ og selv om han gjerne skuer seg tilbake, så er han mest opptatt av det som skjer i bransjen akkurat nå og ikke minst hva som vil hende fremover.

- Jeg er opptatt av at vi jobber mer med den faglige stoltheten. Håndverksfagene må få høyere status, mener Brønn og legger til at han ikke er fornøyd med egenkontrollen i VVS-bransjen..

De store blir større
- Det har aldri vært mer papir og skjemaer enn nå, men egenkontrollen fungerer dårlig. Her må det skjerpes inn og kanskje det må iverksettes et annet system. Det har vi nå fungerer ikke etter intensjonen.

Ellers ser Tor Brønn for seg en stadig større spesialisering i bransjen. En kran er ikke lenger enn kran, det er elektronikk og mye nytt både for rørleggerne og forbrukerne. Denne utviklingen vil fortsette og det krever spesialkompetanse.

- De større bedriftene i bransjen blir større, mens de mindre aktørene vil alltid være der å ta seg av eneboliger, små prosjekter og ikke minst oppussingsmarkedet. Denne utviklingen har vi sett en tid og den vil bare forsterkes med årene.

Uponor klarer seg
- Hva med grossistene?
- De vil overleve, men det blir mer direktesalg. Vi har et grisgrendt land og grossistene fyller en viktig rolle i et slikt perspektiv.

- Du overlater daglig leder- jobben i Uponor om et par uker. Hvordan vil Uponor utvikle seg med ny ledelse?
- Det kommer til å gå meget bra. Vi har dyktigere ledere og medarbeidere. Selskapet deles i to og jeg ser for meg en solid vekst innen VA-sektoren, sier humørsprederen Tor Brønn, som lover at han fortsatt vil dukke opp på forskjellige bransjearenaer.