Først og fremst er det trist å lese om denne brannen og at så store verdier har gått tapt. Det er ekstra leit å lese at sprinkleranlegget ikke var i drift da brannen oppsto – noe som er ekstra uheldig. Les saken om Basa-brannen: Hva kan vi lære av BASA-brannen og den pågående rettsaken? I artikkelen omtales Rørentreprenørene Norges styringssystem som mange rørleggere bruker som mangelfullt. Anders Sandmæl i Dokumentert as har et viktig poeng når han sier alle som bruker en sjekkliste, skal ha fått opplæring og vite hva de forskjellige svaralternativer innebærer. Det er veldig viktig at rørleggeren er oppdatert og kjenner godt alle systemene de håndterer. Arbeid som gjøres riktig første gang, ved utførsel og som siden vedlikeholdes slik det skal, er den beste måte å unngå feil. Å etablere ordninger der tredjepart går etter og dobbeltsjekker kan i noen tilfeller være fornuftig, andre ganger kan det være uhensiktsmessig og bli unødvendig dyrt. Innholdet i styringssystemet til RørNorge som gjelder sprinkleranlegg er i hovedsak sjekklister for utførelse – som rørlegger benytter ved installasjonen og med grunnlag i prosjekterte tegninger. I tillegg inneholder systemet en FDV-instruks som en del medlemsbedrifter benytter som grunnlag  ved utarbeidelse for drift- og vedlikehold av anlegget. En forutsetning for utførelse av enhver installasjon er at den som gjør jobben har nødvendig kompetanse – og det samme gjelder for bruk av et styringssystem. Dette gjelder både kjennskap til rutiner, bruk av sjekklister, avviksmeldinger og ved utarbeidelse av FDV-instrukser. Styringssystemet er utarbeidet som et "mal-system" og må tilpasses det aktuelle anlegget. Ved utarbeidelse av FDV-instrukser må også bedriften ta hensyn til aktuelle Lover, forskrifter, aktuelle bransjenormer og standarder - og følge nødvendige pålagte og anbefalte rutiner og intervaller for drift- og vedlikehold og nødvendig service av anlegget. I tillegg må bedriften også ta hensyn til materialleverandørenes anbefalinger. For ethvert VVS-teknisk anlegg er det også viktig at rørentreprenøren gjennomfører tilstrekkelig opplæring av driftspersonellet for anlegget. Omfang av slik opplæring er som regel kontraktsfestet. Rørentreprenørene Norge oppdaterer styringssystemet jevnlig og er opptatt av at innholdet til enhver tid er optimalt og best mulig – og vi setter pris på tilbakemeldinger som bidrar til forbedringer. RØRENTREPRENØRENE NORGE Oddgeir Tobiassen Dir. kompetanse & utvikling