-Dette produktet løser alle utfordringer for rørlegger og kunde som bruker en 200 l bereder, forteller Jarle Amble, produktsjef i LK Systems. -Her skjuler vi vanninntak, stoppventiler, vannmåler, vannstopper og ikke minst ekspansjonstanken, som er godkjent for bruk mot 200 l bereder.

- Istedenfor at dette ligger utpå veggen i et vaskerom/bakgang så blir alt, inklusive fordeling av varmt og kaldt vann, skjult inne i et tett skap som leder eventuelle lekkasjer til rom med sluk. Dette forenkler installasjon for rørlegger, der han slipper og ta ut mange deler, og ikke minst reduserer tidsbruken til rørleggeren ute på jobb, utdyper Amble.

Produktfakta

  • LK Inntaksskap er forberedt på å koble til innkommende kranvann, redusere trykk og vannutvidelse.
  • LK Inntaksskap er også utstyrt med vannfeilbrytere: LK WSS.
  • Enheten kan tilpasses etter behov etter antall varmt- og kaldtvannsuttak. Art nr P4940-INS2

Les mer her