Ba Loc Nguyen er Systemairs kvalitetssjef og har ledet prosjektet. Han legger ikke skjul på at det har vært et godt stykke arbeid.

- Vi jobber med å gjøre ting bedre hele tiden. Vi har hatt rutiner og etablerte praksiser på plass lenge, men vi hadde i liten grad skrevet dem ned i tråd med det ISO-sertifiseringen krever. Nå er det på plass og det har blitt meget bra.

Systemair har 29 fabrikker over hele verden, flere av dem er har ISO-sertifisering allerede. Nå var det Norge som stod for tur.

- Vi har en ganske enhetlig måte å jobbe på mellom landene, sier Ba Loc. Og vi har forsøkt å tilpasse våre prosesser i Norge med de som er etablert i andre land hvis det har vært mulig. Men å kopiere «rett opp og ned» var ikke mulig. Vår norske fabrikk er mindre enn de andre ISO-sertifiserte fabrikkene, og prosessene våre er følgelig også litt annerledes. I tillegg har vi alle prosessene knyttet til boligventilasjon, der er vi i Norge ganske unike.

The Straight Way
Systemair har brukt begrepet «den raka vägen» som et slags ledelsesfilosofi siden etableringen i 1974. Å gjøre ting rett første gang og i standardiserte former, har vært en del av grunntanken i selskapet.

- Vårt ledelsessystem skal redusere variasjon og sikrer den beste kvalitet og systematikk i vår prosjektgjennomføring. Vi jobber kontinuerlig med forbedring av våre prosesser, hvilket også er en viktig del av sertifiseringen, sier Ba Loc.

Også Systemairs leder for den norske virksomheten er fornøyd med resultatet.

- God «ordning och reda» har vært et kjennetegn ved selskapet alltid – du skal kunne stole på Systemair. Vi snakker om skalafordeler og standardisering hele tiden. Det er veldig gledelig at arbeidet vi gjør nå har fått den annerkjennelsen det fortjener, sier Bjørn-Osvald Skandsen

- Vi håper dette skal være med å redusere risikoen for feil, avvik og andre uheldige hendelser. Det vil bety større effektivitet og lavere kostnader for oss og våre kunder, avslutter Bjørn-Osvald.