CTA Optibox Integra produseres av det sveitsiske firmaet CTA AG.

Kabinettet oppgis å være en spesielt god løsning for lavenergihus, med muligheter for behovsprøvd ventilasjon og varmegjenvinning med bedre enn 90 % virkningsgrad. Kabinettet kombinerer forvarming av uteluft og varmegjenvinning fra ventilasjon, med varmeopptak fra, for eksempel, jord, fjell og vann, samt frikjøling.

Ifølge direktør Kjell Erling Jensen er dette et kvalitetsprodukt som vil ivareta luftkvaliteten og energiøkonomien for varme og ventilasjon og tappevann i boligen. Virkningsgraden er høy både for varme og kjøling.
– Det er kort sagt en alt-i-ett-boks som inneholder det meste av moderne energiteknikk.