– På VVS-dagene lanserer vi et nytt tappevannssystem som skiller seg fra alt annet på markedet, forteller Finn Olaussen til VVS-forum. – Det nye systemet skal lanseres i hele Norden, men markedsføres først i Norge.

– Hva kan du røpe om det nye Uponor-systemet?
– Det jeg kan opplyse før den offisielle lanseringen på VVS-dagene, er at systemet representerer et langt sprang fremover når det gjelder miljøegenskaper, det får lengre levetid enn dagens systemer, og blir enda raskere og enklere å montere.

I tillegg til det nye tappevannssystemet viser Uponor på VVS-dagene et gulvvarmeanlegg med automatisk innregulering av rørsløyfene, DEM (Dynamic Energy Management). Det nye systemet skal kunne redusere energibruken med fem til ti prosent og gi enda bedre komfort. Blant annet er det en termostatinnstilling som sørger for at du ikke får kaldt gulv om morgenen når du har fyrt på peisen kvelden før.