Totalt 13 327 besøkte VVS-dagene og FDV-dagene i 2010, pluss 550 seminardeltakere og 1 825 besøkende på Kommunalteknikk. Man hadde håpet på rundt 20.000 besøkende.

– Messen i 2008 var all time high ikke bare i antall utstillere men også på besøkssiden. Etter dette har det vært tøffere tider rent økonomisk for mange og derfor tar vi den lille nedgangen vi fikk i år med fatning, sier daglig leder Tore Kristensen hos arrangøren Skarland Press AS.

FDV-dagene økte
– Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger fra utstillerne. De opplevde bra trykk på standen, fikk knyttet flere nye kontakter i tillegg til å pleie eksisterende kunder. Årets messe viste at det hersker optimisme i VVS-bransjen og vi har allerede fått inn flere standbestillinger til messen i 2012. Vi har også fått meldinger fra utstillere som ikke deltok i år om at de kommer sterkt tilbake i 2012.

– Vi skal heller ikke glemme at FDV-dagene økte i antall besøkende i år. Det er sterkt når vi vet at fagmessene de siste to årene jevnt over har hatt en markert nedgang i antall besøkende, påpeker Kristensen.

Ser fremover
VVS-dagene og FDV-dagene ble også i år arrangert parallelt med Kommunalteknikk. De hadde 1825 besøkende i år.

– De har tatt en støyt ved å gå fra tre til to års syklus, de har også mistet en del utstillere siden sist.
Men om nedgangen for Kommunalteknikk vil vedvare eller om dette bare var et resultat av omleggingen, er det for tidlig å si noe om. Vi skal først evaluere årets messe før vi går i gang med planleggingen av messene i 2012. Vi gleder oss til å jobbe videre med å utvikle VVS-dagene og FDVdagene til å bli en enda bedre møteplass for bransjen, avslutter Tore Kristensen, daglig leder i Skarland Press AS.