– Sommerjobber i bransjen har gitt meg tyngde, mens studentverv og «jenter og teknologi» har gitt meg bredde, mener Nora.

Nå er hun tilbake på masterstudiet etter ett semesters utvekslingsopphold på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i København.

– Det var spennende, lærerikt og skummelt. DTU er internasjonalt anerkjent innen bærekraftige bygg, og før jeg dro, var jeg redd for at jeg ikke skulle strekke til, forteller Nora, som tok enkeltemner som kan knyttes til masterstudiet hennes.

– Jeg tenkte det kom til å bli tøft både teknisk og teoretisk, i tillegg til at det ville være en språkbarriere å ha alle innleveringer og forelesninger på engelsk.

 

– Det tok litt tid å forstå systemet, men jeg følte allerede fra starten av at jeg hadde et solid grunnlag fra HiOA. Overraskende nok fikk jeg faglig selvtillit av å være der, og jeg ble glad for å se at det vi lærer på masterstudiet er ”up to date” og relevant for resten av Skandinavia og Europa.

Nora forteller at det var vel så interessant å bli kjent med internasjonale studenter, som det å studere.

– Tidligere har jeg ikke vært så interessert i internasjonale studenter og aldri møtt noen på HiOA. Men det å få møte mange studenter med forskjellig bakgrunn var en fantastisk mulighet til å ta temperaturen i Europa.

– Det var en ganske spesiell opplevelse å sitte i gruppearbeid med internasjonale studenter da jeg mottok jobbtilbudet fra Multiconsult. Jeg ble jo over meg av begeistring, men jeg kunne ikke feire helt som jeg kanskje ellers ville gjort på HiOA.

– De jeg satt jobbet med, kom fra en annen type virkelighet med høye arbeidsledighetstall og forventing om å jobbe over 100 prosent stiling på 50 prosent lønn.

Etter studiene skal hun begynne å jobbe i Multiconsult. Men først skal hun skrive masteroppgave for SINTEF, som en del av det store forskningsprosjektet BEST VENT.

Hun skal skrive om DCV-ventilasjon i skolebygg, men er noe hemmelighetsfull om hva oppgaven egentlig skal handle om.

– Nå har jeg jo akkurat begynt på masteroppgaven min, så jeg har ikke helt bestemt meg for metoden enda. Men jeg trenger studenter fra HiOA – eller jeg trenger nesene deres. Og hvis jeg sier hva de skal lukte etter kan resultatene bli farget av det.

– Jeg skal ha med et testpanel som skal gå rundt i klasserom for både barne- ungdomsskoleelever, og rangere hvor mye eller lite de synes det lukter, og om de mener inneklimaet er akseptabelt. Nesen er jo et veldig godt måleinstrument.

– Vi er tre studenter som skal ta masteroppgave i BEST VENT-prosjektet, og to av oppgavene forsker på Fernanda Nissen skole. Fernanda Nissen er et moderne ny-bygg med DCV-ventilasjon, og gøy for oss studenter å se nærmere på.

– Vil du råde andre til å ta masterstudiet i energi og miljø i bygg?

– Ja, jeg synes det er veldig bra, men det synes jeg bachelorstudiet i energi og miljø i bygg var også.

– På masterstudiet har jeg både fått samlet noen løse tråder jeg har hatt, men også lært mer om spesifikke tekniske løsninger som DCV-ventilasjon, boligventilasjon, oppvarming via tilluft, rehabilitering, dimensjonering av energisentraler og mye mer.

– Nå føler meg bedre i stand til å løse ingeniøroppgavene i arbeidslivet, men jeg er også blitt mer nysgjerrig og teknologi-interessert.

– Hvis man alt har jobb i bransjen, trenger man da å ta master?

– Det er vanskelig for meg å si, jeg har ikke jobbet mellom bachelor og master. Men etter hva jeg har forstått av rådgiverbransjen, vinner man store oppdrag med gode ideer og en solid CV-database.

– Jeg vil gjerne være med på de store, avanserte prosjektene, og da hjelper det med en mastergrad.

Nora understreker at det hun skal gjøre er viktig for miljøet, og at det motiverer henne.

– Omtrent 40 prosent av energiforbruket i Norge i dag er i bygg. Det er ganske vilt at vi bruker så mye energi når vi faktisk sitter stille og ikke gjør noe som helst.

– Vi trenger gode argumenter innad i bransjen for å bygge energieffektivt og for å overbevise brukerne at dette er veien å gå. Og når vi skal bygge tettere bygg som ikke lekker så mye energi blir VVS-faget en av nøklene til komfort og energibesparelse.

Nora synes det er et kjempepotensial og veldig motiverende å kunne jobbe innenfor energi og miljø i bygg, og har engasjert seg i «jenter og teknologi» for å gjøre bransjen mer mangfoldig.

– Flere jenter bør søke seg inn på teknologistudier. I dag bruker vi mange pre-aksepterte løsninger og nøkkeltall. Ikke alt vi gjør i dag kan vi slå oss til ro med og se på som en sannhet. Vi trenger mange perspektiver og synsvinkler, og da må alle kjønn og aldre med.

– Bransjen bruker gjerne standardpersoner, og den standardpersonen vi bruker mest er en 50 år gammel mann på 85 kilo. Jeg er verken 50 år, 85 kilo eller mann, og har mest sannsynlig et annet komfortklima. Kanskje man lettere kan komme til en slags «agreement» om bransjen er mer mangfoldig.

Nora kom med på «Jenter og teknologi» gjennom verv hun hadde i studietiden, og vervene har også gitt henne andre muligheter.

– Det var veldig gøy å komme inn i styret for Næringslivsdagen OTS. Der kom jeg i kontakt med Multiconsult og fikk min første sommerjobb. At det skulle føre til fast ansettelse hadde jeg ikke sett for meg i første klasse.

Nora er ikke i tvil om at energi og miljø i bygg på HiOA var riktig for henne.

– For meg har HiOA vært en herlig reise. Jeg har sett og lært masse i trygge omgivelser. Jeg vil si at man ikke trenger å dra på utveksling, men at man bør.

– Jeg lærte dessverre og heldigvis ikke mye nytt på DTU rent faglig, men jeg lærte mye om å samarbeide med studenter med annen bakgrunn. Og jeg skal ikke legge skjul på at jeg likte å være et semester i København, avslutter hun.
Kilde: HIOA