Prisen ble delt ut under Smartgridkonferansen 2022 til prosjektet «Nettstøtte fra hjelpsomme varmtvannsberedere, som Elvia, OSO Energy og Smartgridsenteret står bak.

Elvia har testet ut teknologien på over 100 kunder i Innlandet med lovende resultater.

Bruker strøm når ikke alle andre gjør det

Prosjektet med smarte varmtvannsberedere som måler spenningen på strømmen i det lokale strømnettet og regulerer seg ut fra den, er det første av sitt slag i verden.

Saken fortsetter under bildet:

Sintef_smarte varmtvannsberedere_2.jpg
Alt Tunheim, prosjektleder Elvia, presenterer innovasjonsprosjekter under Smartgridkonferansen 2022.

Under presentasjonen på Smartgridkonferansen hadde Alf Inge Kraglund Tunheim, prosjektleder for FoU i Elvia, tatt med seg en varmtvannsbereder på scenen for å demonstrere teknologien. Varmtvannsberedere er den tingen i en vanlig husstand som bruker mest strøm av alt som er tilkoblet strømnettet - til og med mer enn å lade en elbil. En vanlig varmtvannsbereder varmer seg opp igjen rett etter at du har dusjet, men det trenger den ikke nødvendigvis å gjøre.

- De smarte varmtvannsberederne OSO har utviklet sammen med oss har en liten styringsenhet som overvåker tilstanden i det lokale strømnettet. Er spenningen lav, prøver den å utsette oppvarmingen litt. På den måten kan vi utnytte nettet bedre, forklarte Tunheim.

Stort eksportpotensial

- Vinneren av innovasjonsprisen 2022 skårer veldig høyt på innovasjons-grad. Prosjektet har utviklet en ny varmtvannsbereder som kan brukes som fleksibilitet i strømnettet, uten at det går på bekostning av opplevd komfort eller sikkerhet, for eksempel når det gjelder Legionella, og som kan styres ut fra lokale spenningsforhold. Både detaljene i utarbeidelsen av denne innovasjonen, at den er overførbar til andre steder og har et stort eksportpotensial, står sterkt i juryens vurdering, sa juryleder Sonja Berlijn under prisutdelingen.

Prosjektet med varmtvannsberederen er en del av IDE-piloten BattFlex som igjen er en del av IDE-prosjektet i regi av Smartgridsenteret (The Norwegian Smartgrid Centre). IDE står for «Intelligent distribusjon av elektrisitet» og er delfinansiert av Enova gjennom ordningen storskala demonstrasjon av framtidens energisystemer. IDE-pilotene demonstrerer nye teknologier og digitale løsninger i stor skala. I tillegg verifiserer de hvordan teknologiene fungerer og estimerer nytteverdi ved full skalering til distribusjonsnettet i hele Norge.

Stimulere til mer smartgrid-utvikling

Innovasjonsprisen er Smartgridsenterets årlige tildeling for å gi anerkjennelse til norske smartgrid-prosjekter, programmer og tilknyttede aktiviteter, og deles ut for 5. gang i år.

- Hvert år vil Smartgridsenteret fokusere på ett eller flere smartgridtemaer, for å gi oppmerksomhet til viktige områder innen smartgridutviklingen, sier Jun Elin Wiik, Smartgridsenterets direktør.

Temaet for konkurransen i 2022 var «Foregangsprosjekter i Norge som har bidratt til det grønne skiftet gjennom utvikling og utnyttelse av energisystemet ved hjelp av sikre digitale løsninger.»

En bredt sammensatt jury med flinke folk fra hele bransjen har vektlagt tema, innovasjonsgrad, oppnådd innovajson og overførbarhet ved utvelgelsen. Juryen besto av Sonja Berlijn (leder), KTH; Pål-Christian Olsen, Enfo; Tor Krog, Siemens; Håvard Mediaas, TrønderEnergi (jobber nå i Statkraft); Geir Mathisen, NTNU; Jane Berit Solvi, Lede; Hanne Sæle, Sintef Energi; Eirin Kjølstad, Arva.

NorFlex og +CityChange på andre og tredje plass

De tre mest innovative prosjektene fikk presentere prosjektet sitt under Smartgridkonferansen på Hell 13. og 14. september 2022. NorFlex kom på andreplass, mens +CityxChange endte på tredjeplass av de innkomne forslagene.

- NorFlex har som mål å utvikle fremtidens strømnett ved å legge til rette for et mer fleksibelt strømforbruk, fortalte Rune Hogga, CEO i Agder Energi Fleksibilitet, under sin presentasjon.

Juryen vurderte prosjektet høyt fordi det har lykkes med å bruke fleksibilitetsressurser i en felles markedsplass på ulike nettnivåer på tvers av nettområder.

- NorFlex har utviklet flere verktøy og ett av dem har kommet langt i teknologimodenhet. Dere har utfordret roller i markedet, gjort det leverandør-uavhengig, levert løsninger for flere markeder, samtidig som dere har gjort markedet tilgjengelig for mindre leverandører, sa juryleder Berlijn.

+CityChange, som endte på tredjeplass, er et EU-prosjekt som skal få Trondheim til å bruke mindre energi enn kommunen produserer. Klaus Livik og Tom Jensen fra Trondheim kommune presenterte prosjektet under konferansen.

Juryen trakk fram at dette er et stort og spennende prosjekt med mange delelementer. De la også vekt på at prosjektet kombinerer lokale energisystem med nettberegning og markedsløsninger.

- For å skape samspill mellom de ulike elementer i det lokale energisystemet innfører prosjektet energipositive nabolag og har utfordret markedsreguleringen. Prosjektets resultater er overførbare til et europeisk nivå, sa Berlijn under prisutdelingen.