– Blant nyhetene er en ny pelletskjel fra Fröling med avansert automatikk. Vi viser også en vegghengt elkjel som leveres for kapasiteter opp til 100 kW. I tillegg er det en kondenserende gasskjel og fjernvameløsninger.

– Innen fornybar energi har vi solvarme og isolerte akkumulatortanker, et viktig produkt for anlegg basert på fornybar energi. På fagseminaret skal vi presentere en gassdrevet varmepumpe.

– Et produkt vi håper å få på plass til VVS-dagene er en luft-luft-varmepumpe uten utedel. Den er basert på det vanlige varmepumpeprinsippet, men representerer en mer estetisk løsning fordi hele maskinen er inne, opplyser Jo Helge Gilje.
 
Noen av de andre produktene som SGP vil fronte på vvs-dagene er:

SuperModulex: Kondenserende gasskjele med ekstrem moduleringsevne


Automatiskert pelletskjel


Robur gassdrevet varmepumpe