Han forteller at CQTools er selskapets egen produktportefølje med norsk tilpasning for Autodesks 2011-produkter.

- CQTools VVS er en samling av funksjoner og verktøy du som VVS-prosjekterende kan bruke for å optimalisere ditt arbeid med å designe og beregne, samt utveklse informasjon med andre aktører i BIM-prosessen, sier Marthinsen til VVS-Forum under VVS-dagene.

- Den nye Revit-plattformen fra Autodesk legger til rette for en helt ny form for prosjektering der informasjonsutveksling, effektivitet og koordinasjon står i sentrum. Mulighetene til prosjektering i en komplett Bygningsinformasjonsmodell (BIM) gir deg som prosjekterende et overblikk på en unik måte. Og du kan foreta raske beslutninger om design og løsninger, sier han.

Cad-Q har utviklet CQTools VVS, en samling av funksjoner og verktøy du som VVS-prosjekterende kan bruke for å optimalisere ditt arbeid med å designe og beregne, samt utveksle informasjon med andre aktører i BIM-prosessen.

- CQTools er utviklet som en integrert ”add-in” til Revit MEP og gir deg tilgang til unikt kursmateriale, onlineforum og koblinger til eksterne applikasjoner for beskrivelse, kalkulering, dimensjonering m.m.

- Skjemaer av ulike slag er noe en VVS-konsulent bruker mye tid på. I CQTools VVS har vi laget kobling fra 3D-modellen til skjemamodul for å genere komponenter automatisk inn i skjemastruktur som kan videreføres med logiske forklaringer og tilhørighet til hjelp for montøren, sier han.

- 3D-prosjektering innenfor VVS-faget har skutt fart. Trenden går som en følge av BIM mot en fullstendig 3D-prosjektering, ikke bare på større komponenter og hovedføringer, men også på mindre detaljer, fastslår Tore I. Marthinsen hos Cad Quality AS.

Les mer på cad-q.no