Idar Christiansen ved EnercomØst SGP AS synes varmepumpen fra Dansk Varmepumpe Industri er artig og spesiell designmessig, men påpeker at det viktigste av alt er varmepumpens egenskaper i forhold til effekt. Større vekslerflate gir større luftmengder.
Nytt energidesign fra Danmark
En litt annerledes varmepumpe er i ferd med å gjøre sitt inntog i norske hager og uteområder. Modellen er sirkelformet, kommer fra Dansk Varmepumpe Industri og leveres i Norge av SGP Varmeteknikk as via EnercomØst SGP i Moss.

- Det er både et kult design og en løsning som skaper bedre effektivitet. Større fordamper med større overflate på grunn av sirkelbuen i varmepumpens utedel. Designet representerer altså mer enn et utseende, det er også en teknisk forbedring. Luften den skal hente varme fra strømmer lett gjennom en vesentlig større vekslerflate, forteller Idar Christiansen ved EnercomØst SGP as til VVSforum.

Første gang
Christiansen kunne vise fram den nye modellen for første gang i Norge på SGP Varmeteknikk sin stand under VVSmessen i Lillestrøm i høst. Den nye danske varmepumpa vakte oppsikt og i ettertid har mange vært nysgjerrige på produktet.
- Nå er også de første sirkulærere varmepumpene levert og vi har en god følelse for dette produktet. Innedelen har også noen nye og spennende detaljer, sier Christiansen.

Varmepumpene leveres som et ferdig tilpasset system til hvert enkelt prosjekt, de finnes i ulike størrelser og kan selvfølgelig benyttes til alle typer akkumulatorløsninger og ulike berederløsninger.

Detaljer
Det som skiller berederløsningene fra andre er noen enkle detaljer. Tappevannet lagres ikke, det kommer direkte fra nett og passerer akkumulatortanken gjennom en spiral som er tilpasset til tanken. Selve akkumulatortanken har ulike temperatursjikt, der varmepumpens kondensatordel henter vann fra bunnen og leverer oppvarmet vann høyere opp, eller helt øverst dersom varmtvannet har prioritering.

- Det er vannet i akkumulatortanken som går ut til utedelen av pumpa, forklarer Christiansen.
- Akkumulatortanken er også tilpasset gulvvarmeanlegg eller radiatoranlegg via en shuntventil som regulerer varmebidraget. Akkumulatoretanken kan også tilkobles solpanel via en separat spiral, sier Christiansen. Automatikken er tilrettelagt for det.

Teknisk avansert
Varmepumpens utedel kan også benyttes separat og kan monteres mot eksisterende varmeanlegg, eksempelvis mot dobbelmantlet bereder. Man må da montere en egen automatikkstyring.
- Det komplette systemet med akkumulator har automatikk i innebygget i akkumulatorenheten, forteller Christiansen.
De beste virkningsgradene oppnås ved flytende kondensering, ved en utekompensert drift av hele varmesystemet.
Varmepumpene leveres med trafo slik at den kan benyttes der det ikke er 400 volt installert. Trafoen er vannkjølt mot akkumulatortanken slik at det ikke utgjør noen stillstandstap fra selve trafoen.Dansk Varmepumpe Industri oppgir en årsvarmefaktor på produktet (SCOP) på 3,8 mot gulvvarmeanlegg av god kvalitet. Mot radiatoranlegg er SCOP oppgitt til 3,4.

Saken fortsetter under bildet:


Sol og ved
- Disse nye løsningene gjør at varmepumpen vil levere svært bra mot gulvvarmeanlegg, hvis disse også er konstruert riktig. Her kan man forvente en årsvarmefaktor opp mot 4, noe som er veldig bra, sier Christiansen.

De sirkulære varmepumpene i kompaktserien leveres i 7, 9 og 12 kW utgave.

Systemet leveres også som nevnt i en variant tilpasset solpaneler, eller det kan benyttes som kombianlegg med andre varmekilder, som vedovn med varmekappe.
- Systemet har en innebygget styring som vil prioritere rimeligste varmekilde. Derfor vil anlegget som helhet yte etter behov, sier Christiansen.