Fire årstider i ett: ReCooler HP er et helt nytt kombiprodukt som kan kjøres både forover og «i revers» for å kjøle eller varme, avhengig av årstid. I mange tilfeller gjør systemet egen enhet for forvarming unødvendig.

- I dag tilbringes stadig mer tid innendørs og behovstrenden i ventilasjon, og særlig innen kontorbygg, peker mot stadig større behov for kjøling, mens behovet for oppvarming går tilbake. Det primære målet for Fläkt Woods er å skape optimalt innendørs miljø kombinert med energieffektivitet, driftsikkerhet og minimal negativ påvirkning av miljøet., sier Ola Robert Skoglund hos FläktWoods til Vvsforum. Systemet ble første gang vist fram under VVS-dagene på Lillestrøm.

En pakke
Det nye konseptet fra Fläkt Woods er rent teknisk sett en reversibel varepumpeenhet i kombinasjon med en roterende varmegjenvinner,  som betyr at den dekker varmebehovet ned til -17° C uten tilbehør.

- Ved å montere et lite el.batteri mellom rotor og kondensatorbatteri på avkastsiden kan man få drift ved enda lavere temperaturer, forklarer Skoglund.
Det betyr at ReCooler HP dekker helevarmebehovet også ved lave temperaturer.

Systemet kommer i en enhet, i en blokk, fabrikktestet og klar for montering og bruk.

- En tradisjonell installasjon ville bestått av en separat kondenseringenhet eller en kjøler, som krever forberedelser og mange timers installasjon på stedet, ofte med krav om sertifisert kjølespesialis. Med det nye konseptet får man et ”Plug&Play” system som leverer oppvarming eller kjøling etter behov sier selger Einar Byrkjedal ved Fläkt Woods til VVSForum.

Gjenvinnelse av luftfuktighet
I front av systemet sitter en Semco roterende gjenvinner, som er plassert mellom tilførsel og avtrekk, og Fläkt Woods oppgir at gjenvinnere skal yte over 86 % i sensibel og latent gjenvinning. Nettopp ved å plassere rotoren mellom fordamper og kondensator får man optimale temperaturer for å oppnå høyere COP. En viktig egenskap ved gjenvinneren er at den er satt inn med et stoff som gjør den effektiv i å overføre vann. Dette gjør at den gjenvinner fuktighet som er i inneluften og sender den tilbake inn i bygget, dett er en stor fordel vinterstid. På samme måte kan den effektivt stenge fuktighet ute om sommeren, slik av tilluften i minst mulig grad trenger avfukting.

- I Sverige er systemet tatt i mot med åpne armer og får stadig mer utbredelse. I Norge er det ennå tidlig, men en rekke tilbud er gått ut og forste ReCooler HP er bestilt, sier Byrkjedal.

Fra minus 13 pluss 20
Nylig Byrkjedal tilbud på ett aggregat til Haugesundsdistrikte, der man med dimensjonerende utetemperatur på minus 13 skal kunne levere tilluft på 20 grader bare ved hjelp av ReCooler.
- Da er det i praksis varmegjenvinneren som tar den første del av jobben, samtidig som kjøleaggregatet arbeider «i revers» for å hente ut resten av energien i avkastet, sier Byrkjedal, som ikke nøler med å kalle systemet energigjenvinning på høyt nivå.
- Vi er stolte av å være de første som bruker teknologien på en slik kreativ måte. En gang i framtiden vil nok de fleste systemer ha denne muligheten, sier han.

Med løsnignen trenger man generelt også et kortere aggregat, siden rotoren allerede er integrert i systemet.