Han delte ut prisen vegne av NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening i går kveld foran 700 bransjefolk i Oslo sentrum.

 

Prisen ble mottatt av en tydelig rørt og stolt Nils Roar Hareide som er daglig leder ved Runde Miljøsenter, og som også har vært byggherre for prosjektet.

 

Hareide håper at prisen tydelig signaliserer at VVS-bransjen har evne og mulighet til å ta rollene i forhold til miljø og bærekraftig utvikling. Og ikke minst at det også lar seg gjøre å realisere et slikt prosjekt i distrikts-Norge.

 

– Vi føler at veldig mye av miljødebatten foregår i sentrale strøk. Senteret er et bidrag fra vår side til å bringe miljøengasjementet og debatten ut i distriktet også.

 

 

NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening ved Hovedstyret tildelte Runde Miljøsenter VVS-Prisen 2010 på bakgrunn av følgende:

- Gjennom å tildele nettopp dette prosjektet VVS-prisen 2010, ønsker vi å bidra til ytterligere oppmerksomhet om prosjektet og dermed økt interesse for VVS-bransjens framtidsrettede løsninger.

- Prosjektet er tenkt langsiktig i forhold til miljø og bærekraft og har med dette oppnådd gode, fleksible og fremtidsrettede tekniske løsninger - til tross for at det er et relativt lite bygg.

- Det har lagt opp til å følge ressursbruk og energiproduksjon tett.

- Prosjektet er et regionalt forbilde og pådriver for framtidsrettede energiløsninger

- Det fremmer VVS-bransjens gode løsninger gjennom aktiv formidling som et åpent publikumsbygg, og i tillegg brukes både av nasjonale og internasjonale forskere og studenter.

- Prosjektet er tuftet på et godt samarbeide mellom byggherre (som for øvrig også er byggets bruker) og rådgivende konsulenter.

 

Årets vinner viser med dette at det altså er mulig å få til miljøvennlige bygg også ute i distriktene. Det er et foregangsprosjekt som daglig deler aktivt erfaringer med valgte løsninger ved å åpne bygget for besøkende. Bygget bidrar med andre ord til å fremme vår bransjes gode løsninger.

 

Grunnet prosjektets fremtidsrettet og visjonære art og spennende arkitektur- er Runde Miljøsenter blitt med i EU-prosjekt om bærekraftige øysamfunn. Innen 20 år vil Runde og 9 andre øyer i Europa kunne være selvforsynte når det gjelder vann, energi og råstoff. Runde Miljøsenter vil være showcase for bærekraftige metoder som kan bli modeller for andre øyer over heile verden. Utgangspunktet er den innovative og revolusjonære metoden ”Cradle to Cradle” (vogge-til-vogge), som kaster et nytt lys på bærekraftig utvikling. Basisprinsippet er relatert til naturreglene: å eliminere avfallskonseptet (vogge til grav) totalt, og i stedet se på avfall som ressurs (vogge til vogge), i tillegg til å styrke bruk av fornybar energi.