Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Regjeringen vil åpne for kortere fagskoleutdanning

Publisert
Fagskolene tilbyr yrkesrettet utdanning som svarer godt til behovene i arbeidslivet. Nå foreslår regjeringen å gi fagskolene mulighet til å tilby kortere utdanning, og med tydeligere krav til hva som kan godkjennes som fagskoleutdanning.

– Fagskolene er en viktig del av utdanningstilbudet vi har her i landet. Ved å fjerne minstegrensen for omfanget av fagskoleutdanningen åpner vi for at fagskolene kan utvikle enda flere relevante, kortere og mer fleksible tilbud som er tilpasset både dine, mine og behovet i arbeidslivet, sier forskings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.
Det vil være samme krav til kvalitet for alle utdanningene, uavhengig av lengde. For å ha mulighet til å tilby kortere utdanning må fagskolen fra før tilby minst et akkreditert fagskoleutdanning - tilbud på 60 studiepoeng, eller mer, og som det er uteksaminerte kandidater fra i minst to år. Tydeligere krav I tillegg foreslår regjeringen en presisering av kunnskapsgrunnlaget for fagskoleutdanningen. Fagskoleutdanning skal bygge på kunnskap, og erfaring fra et eller flere yrkesfelt, og være i samsvar med relevante pedagogiske, etiske, kunstfaglige og vitenskapelige prinsipp. – Vi må stille de samme kravene til kunnskapsgrunnlaget ved fagskoler som vi gjør for universitet og høyskoler, uten at vi skal gjøre de helt like. Mens utdanninger ved universitet og høyskoler skal være forskingsbaserte, skal fagskoleutdanningene være praksisnære og bygge på yrkesfaglege prinsipper og standarder i de bransjene studentene skal ut i, sier Asheim.
VVSforum
Sandesundsveien 2
Tlf: +4748068283