Etter den kritiske og interessante fagartikkelen: « Vannskadedelen” i TEK17 er svært utfordrende for rørleggere og VVS-rådgivere » med Rørcompaniet AS om vannskadesikkerhet i Norge, og tilbakemeldinger fra nordisk vannskadeseminar i Oslo nylig, er vi nødt til å ta en viktig debatt om rørbransjen er inne på et feilspor. Jeg mener dette, og bransjefolk er helt tydelig i villrede.

Pressfittings rørsystemer benyttes i vegger og sjakter over hele verden uten ekstra sikkerhetstiltak. Produsentenes sikkerhet har økt, og bedre verktøy er både tilgjengelig og fordelaktig for rørleggerne. Enkelte mener at lodding av kobber er tryggere enn så og si alle rørsystemer som brukes i sanitær -vanninstallasjoner i næringsbygg. Vi ser nå at lodding av kobber også brer om seg til leilighetsbygg. Bransjen må «snu hver stein» når alle vet at lodding er gammeldags, risikofylt, og treg rørleggermetode.

Jeg mener overdreven sikkerhet helt tydelig virker mot sin hensikt. Da utelukker Norge også hygienisk rustfritt stål pressfittings systemer og alle flerlags rør (alupex) systemene til tappevannsinstallasjoner. Dette viser at bransjen er inne i en uheldig utvikling som må drøftes og fakta sjekkes.

Keep it Simple, Stupid

Innenfor flere bransjer brukes begrepet Keep it simple Stupid som et nyttig prinsipp. Dette bør også gjelde i rørleggerfaget som stadig blir pålagt strengere og strengere vannskadesikkerhetskrav av Sintef, DiBK og forsikringsbransjen i Norge.
 
Grunntanken i «begrepet» er at alt fungerer bedre dersom det gjøres enklere ved å kutte ut komplekse kompliserende unødvendigheter. Dette gjelder også i aller høyeste grad innen metall pressfittings rørsystemer.

Det virker som fler og fler metall pressfittings produsenter i Europa har gått bort i fra innstikkmalen, det gir veldig god mening. Rørlegger gis nødvendig tillit til å gjøre jobben profesjonelt og riktig. De kan enkelt gjøre rett prosedyre i montasjesituasjoner på byggeplasser.
Dette er rett fokus med tanke på at rørleggere praktisk og lett skal kunne gjøre korrekt montasje.

For å være helt sikker på innstikklengde er korrekt, settes strek med tusjpenn når du kjenner, og ser, at røret (eller fittings) er helt i bunnen, og tusjstrek settes med den samme fittings som mal, så nærme som mulig, som du senere skal presse. Når du visuelt ser streken på rør ved fittings eller del, vet du den er korrekt utført. Det er keep it simple stupid i praksis, som er viktig for alle håndverkere.

Når «sikkerheten» har gått for langt, er det et problem for rørleggere som er nødt til å jukse i å følge produsentenes montasjeanvisninger. En innstikkmal blir da kun et supplement, eller til bruk i opplæring, hvis montasjesituasjonen tilsier at den må brukes. Flere setter kryss med tusjpenn på fittings etter at den er presset, som en kontroll og en del av KS systemet i rørleggerbedriften, som jo er fornuftig tiltak, men dette er ikke nødvendig på synlige rør som ikke skal isoleres.

Produsenter må samarbeide

Da jeg begynte å jobbe med Viega, så jeg raskt at Viega ikke stiller krav til innstikksmal på deres metall press systemer. Jeg synes det gir god mening fordi man gir tillitt til rørleggerne som fagpersoner.

Ingen rørleggere i Danmark bruker innstikkmalen, i følge Viega Danmark. Etter å ha sjekket ut så og si samtlige pressfittings produsenter av både V-profil press og M-profil press i Europa, ser man en ulik praksis.

Jeg anbefaler, slik situasjonen er i de nordiske landene, og trolig Europa, at de betydningsfulle pressfittings produsenter møtes, samarbeider og blir enige om felles fokus ut til markedet. Et spørsmål de bør stille seg, er om påtvunget sikkerhet ikke må bli så høy at rørleggere jukser i en allment kjent og enkel montasjeteknikk.

Saken fortsetter under bilder og illustrasjoner:

 

Kilde: Frabopress V-profil, brosjyre. Enkle steg før selve presset

Arvid_Bilde collage_1.jpg

 

Kilde: Frabopress M-profil.

Arvid_Bilde collage_2.jpg

 

Innstikk merkemal:

Arvid_Innstikk mal_kor.jpg

 

Kilde: Viega montasjeanvisning V-profil press

Arvid_Viega montasje anv.jpg

 

Kilde: KAN Therm M-profil.

Arvid_Kan therm.jpg
 

Argumenter og «lekkasje før presset»

Samtlige pressfittings systemer har følgende argumenter, høy sikkerhet og enkelt. Det er opptil 50 % raskere å montere enn lodding av kobber, hvor små rørdimensjoner (DN10) presses på ca. 5 sekunder, og større ca. 40 sekunder (DN100). Robuste og effektive installasjoner er viktig, mens holdbarheten som kald press teknologi gir, kostnadseffektivt, minimere brannrisiko og ivaretar HMS ovenfor arbeidere, er andre argumenter. Det gir arbeidsglede til rørleggere med en ren og enklere hverdag på byggeplasser.

Pressfittings er også avgjørende for moderne rørinstallasjoner som VVS rådgivere trenger for at de skal designe de beste installasjoner med høyeste kvalitet og komfort i våre bygg.
 
Pressverktøyet blir bedre og bedre, og er i dag veldig mye lettere - kun 1,6 kg uten pressbakke, høyere kapasitet, bedre ergonomi, kompakte og smartere enn tidligere tider. Teknologiutviklingen har vært enorm, og sikkerheten ivaretas med serviceintervall som er mer intuitive å etterfølge for rørleggerne.

Montasjekvalitet utført av rørleggere, samt metall pressfittings sikkerheten, er i dag mye bedre enn tilfellet var i 1987, når jeg for første gang brukte systemet, og frem til ca. 2009. Da var det også noen tilfeller av slurv, og det holdt tett selv om det ikke var presset.

I dag er problemet løst av produsentene. Alle produsenter av pressfittings har «lekkasje før presset» indikator. Det vil si det lekker hvis man har glemt å presse koblingen. Med denne funksjonen vil jeg påstå at rørleggere har et idiotsikkert argument, fordi en trykktest vil avsløre feil i montasjen eller på verktøyet. Men for at denne «indikator» funksjonen skal fungere, må trykktesten gjennomføres i to omganger, den første med lavt trykk, og den andre med høyt trykk. Dette øker sikkerheten til 100 %.

Det som bransjen må avklare, er hvordan riktig trykktest prosedyre skal gjøres. 
Trykktesting må heller ikke være for komplisert, dette bør produsentene ta til seg. Vi må opplyse bedre om hvilke prosedyrer og metode som skal følges av rørleggeren. Her må det ikke være noen tvil. Kvalitet bør være et sentralt mål og unødvendig kompleksitet bør unngås.

Anbefaler felles forskningsprosjekt

På Nordisk Vannskadeseminar i Oslo i august var bransjen fortvilet og opprørte over den stadige økningen i slurv, montasjefeil og vannlekkasjer, også på nye rørinstallasjoner. Mange mener tydeligvis vi må ty til enda strengere krav i Norden. Og enkelte foredrag bar preg av frykt, snakke ned pressfittingssystemer, og et enda større fokus på mer sikkerhet/regelverk.
Dette har jeg drøftet med produktsjef Odd Skriden i Geberit, hvor vi begge er enig i at fokuset under seminaret var merkelig og rett og slett trist på bransjens vegne.

Artikkel fra VVS Aktuelt… første dag av seminaret.
- Kampen mot vannskadene fortsetter


Jeg mener all ekstra sikkerhet har gått alt for langt, og virker helt tydelig mot sin hensikt. Forskriftene og reglene vi prøver å følge, er uheldig for rørbransjen. De må endres og forenkles, men dette må gjøres med fakta, åpenhet, ryddighet og kunnskap.

Vi må stole på rørleggerne og løfte opp stoltheten for faget, som er i knestående i forhold til sanitære installasjoner, og gi bransjen et kompetanseløft. Vi er alle i den samme båten.

Jeg anbefaler at vi setter sammen en gruppe/forskingsprosjekt hvor vi ser på sikkerheten rundt pressfittings rørsystemer, og samtlige rørsystemer i markedet. Rørleggere, VVS-rådgivere, produsenter, leverandører, grossister, Sintef og foreninger bør samarbeide, og delta i dette arbeidet.